Scholen en RUG sluiten onderwijspact

Alle onderwijsinstellingen in Groningen, van voorschoolse opvang tot universiteit, gaan meer samenwerken, beloven ze in het maandag ondertekende onderwijspact.

Erg concreet is de samenwerkingsovereenkomst nog niet. De instellingen houden vijf globale speerpunten aan: een stimulerende en veilige leeromgeving, goed op elkaar aansluiten, meer betrokkenheid van werkgevers organiseren, toekomstbestendig onderwijs en brede vorming.

Het pact is volgens onderwijswethouder Ton Schroor vooral een middel om actief en creatief te werken aan het onderwijs in Groningen. ‘In totaal ontvangen ongeveer honderdduizend burgers in de stad onderwijs op alle niveaus. De ambitie Groningen Onderwijsstad willen we in gezamenlijkheid verder uitbouwen. Dat vraagt voortdurend aandacht en ontwikkeling’, zegt hij.

Het onderwijs moet naar een hoger plan worden getild, vindt de wethouder. Wat dat betekent en hoe dat moet mag een denktank bedenken. Het College van Onderwijs, zoals de denktank wordt genoemd, bestaat uit de bestuurders van de instellingen, de wethouder en deskundigen op onderwijsgebied.

04-06-2013