Slachtoffers aardbevingen beter begeleiden

Inwoners van Groningen die aardbevingen hebben meegemaakt, moeten beter begeleid worden bij het verwerken van hun emoties. Dat zegt hoogleraar sociale pschychologie Tom Postmes na onderzoek. En ja, ze stemmen ook anders.

Eigen conferentie

De conferentie ‘Een andere voedingsbodem voor Groningen’ is een initiatief van twee alumni van de RUG, Jos Posthuma en Roelof Wittink. Zij vonden dat er tijdens het lustrum te weinig aandacht is voor de rol die de universiteit vandaag de dag in hun ogen moet spelen voor de samenleving. En dus gingen ze aan de slag, gesteund door de RUG. De conferentie begint om 10.00 u.

 

Op dit moment wordt de  situatie van de mensen die een aardbeving hebben meegemaakt, vooral benaderd als een economisch probleem. Ze krijgen wel financiële hulp bij het opknappen van hun beschadigde huizen, maar met hun vaak negatieve gevoelens over veiligheid en leefbaarheid kunnen ze nergens naar toe. Postmes: ‘Ze blijven ermee rondlopen.’

Projecten opzetten

Postmes doet onderzoek naar sociale onrust rond aardbevingen, samen met zijn collega’s Katherine Stroebe en Maarten van Bezouw. Hij  zoekt samenwerking met burgemeesters en bewoners in het gebied: ‘Ik wil me nuttig maken voor de bewoners.’ Postmes  ziet kansen om projecten op te zetten om die negatieve gevoelens te kanaliseren en bewoners te mobiliseren.

Voor het onderzoek hielden inwoners dagboeken bij van hun gevoelens ten aanzien van de aardbevingen. Daarnaast werden gesprekken met ze gevoerd. ‘Wij wilden weten waar de pijn zit, wat de mentale staat is waarin mensen zich nu bevinden.’

Genoeg van ‘hoge heren’

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de RUG concludeert dat er een  vertrouwensbreuk ontstaan is tussen bewoners aan de ene kant en de rijksoverheid en de NAM aan de andere kant.

Dat heeft ook effect gehad op het stemgedrag  tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart, zo blijkt uit onderzoek van Simon Otjes en Gerrit Voerman van het DNPP van de RUG. Alhoewel de verschillen minimaal zijn, is er ‘onderhuids een breuklijn in de maak.’ Bewoners in het gebied stemden vaker op lokale partijen, omdat ze genoeg hebben van de ‘hoge heren’ in Den Haag.

Ook valt op dat ze vaker op D66 stemden. Otjes: ‘Die partij besteedde in haar verkiezingsprogramma nogal wat aandacht aan de aardbevingsproblematiek. Dat heeft dus effect gehad.’ Kiezers die de aardbevingen hebben meegemaakt, stemden twee keer zo vaak op deze partij dan anderen.

Doorgaan

Volgens Postmes zijn de inwoners van het aardbevingsgebied in drie categorieën te verdelen: de klagers (willen actie voeren), de schragers (zoeken concrete oplossingen voor het opknappen van hun huis) en de dragers (willen doorgaan en proberen zich er niet door te laten beïnvloeden). De laatste groep is het grootst.

Postmes is een van de deelnemers aan de conferentie van Groningen Perspectief ‘Een andere voedingsbodem voor Groningen’, komende zaterdag in het Academiegebouw.

 

16-05-2014