‘Sluit kolencentrales’

Ruim zestig hoogleraren pleiten in een open brief aan de Tweede Kamer voor sluiting van alle kolencentrales in Nederland.

‘Het einde van het kolentijdperk is onvermijdelijk’, schrijven de professoren in Trouw. ‘We kunnen morgen alle kolencentrales uitzetten zonder in de problemen te komen.’

Sluiting van de kolencentrales leidt niet alleen tot een spectaculaire daling van de uitstoot van broeikasgassen, maar ook tot veel minder vervuiling aan fijnstof, stikstofdioxide en zware metalen, vinden de hoogleraren met leerstoelen op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling.

Geen probleem

Ze willen dat premier Rutte die boodschap meeneemt naar de VN-klimaattop in Parijs volgende week. Volgens de hoogleraren – waaronder RUG-hoogleraren Kees Hummelen, Henk Moll, Ton Schoot Uiterkamp en Frans Stokman – kunnen de Nederlandse elektriciteitscentrales die op gas werken en veel minder CO2 uitstoten huishoudens en industrie van voldoende energie voorzien. Er is zelfs capaciteit over. ‘We kunnen morgen alle kolencentrales uitzetten zonder in de problemen te komen.’

Het stilleggen van de kolencentrales zal weliswaar tot een hogere energieprijs leiden, maar die kosten zijn volgens hen te overzien. ‘Per gezin gemiddeld 10 euro per jaar.’

 

Tekst Brief Kolencentrales Rotmans Etal

23-11-2015