Navigators3

Op de begane grond en eerste verdieping van het nieuwe pand is een onderdeel van de eesrte stadsmuur van de 13e eeuw te zien. Het was gebouwd door stadjers om hun eigen macht tegen een prefect te tonen.