Het Academiegebouw van de RUG

Steeds meer opleidingen selecteren aan de poort

Steeds meer opleidingen stellen extra eisen aan toelating. Landelijk selecteren 70 van de 400 bacheloropleidingen aan de poort.

Ongeveer 80 procent van de 1200 masteropleidingen aan de universiteiten doet aan matching, het systeem waarbij aspirant-studenten voor ze aan hun studie beginnen duidelijk moeten maken of ze bij de opleiding passen. Dat blijkt volgens NRC uit onderzoek van de Keuzegids Hoger Onderwijs.

‘We zien enorme groei’, zegt Marie-Louise Schonewille van de Keuzegids. ‘Als je overstapt, willen de nieuwe opleidingen je vakken zien. Meteen ook een cijferlijst. En regelmatig ook de motivatie erbij.’

Aan sommige universiteiten komen studenten die gemiddeld minder dan een 7 scoren er bij een masteropleiding niet in. De RUG gaat ook bij enkele masters selecteren, maar wil nog niet zeggen hoe dat gaat gebeuren.

De universiteiten volgen daarmee wat de commissie-Veerman in 2010 heeft aanbevolen: elke instelling moet het recht hebben om te selecteren aan de poort om de diversiteit te bevorderen. Die selectie moet voor betere rendementen zorgen; meer studenten die slagen.

Minister Bussemaker belooft de vinger aan de pols te houden. Ze gaat ‘de mate van selectie in het hoger onderwijs nauwgezet monitoren’. ‘Als blijkt dat er sprake is van een bedreiging van de algemene toegankelijkheid zal ik ingrijpen’, zegt ze tegen NRC.

14-09-2015