Sterker of kwetsbaar door sociale stress

Sociale stress tijdens de jeugd maakt voor sommige mensen de kans op psychische problemen op latere leeftijd groter, anderen worden er juist weerbaar van.


Dat concludeert Caroline Coppens, promovenda gedragsfysiologie bij de onderzoeksschool BCN. Ze onderzocht het effect van sociale stress tijdens de ontwikkeling bij verschillende typen ratten, onder meer geselecteerd op antisociale persoonlijkheidsstoornissen en excessief agressief gedrag. Agressief gedrag is functioneel, maar in combinatie met concentratieproblemen en impulsiviteit kan het doorslaan naar geweld.

Geweld

Die eigenschappen worden gecontroleerd door de prefrontale cortex, een hersengebied dat bij jongeren nog volop in ontwikkeling is. Het onderzoek laat zien dat sociale stress bij jonge ratten veranderingen in de prefrontale cortex kan veroorzaken en kan leiden tot de ontwikkeling van gewelddadig gedrag. Impulsiviteit blijkt een andere belangrijke factor te zijn bij het ontstaan van geweld.

Uit Coppens’ onderzoek blijkt ook dat sommige individuen tijdens volwassenheid juist beter met stress kunnen omgaan, na ervaringen met¬†sociale stress tijdens hun jeugd. Het is nog niet bekend waar dat verschil door wordt veroorzaakt.

stress

 

31-05-2013