Student strijdt tegen studievertraging

Student David Joost Kamermans zet zijn strijd tegen de RUG door. Hij liep een half jaar studievertraging op doordat hij zijn collegegeld te laat betaalde. Onterecht, vindt hij.

Studenten konden eerder nog op coulantie van de RUG rekenen als ze te laat waren met inschrijven. Als je pas op 1 oktober je collegegeld betaalde werd je met terugwerkende kracht toch nog op 1 september ingeschreven. Dan kon je zonder nare gevolgen je colleges volgen. Maar de RUG hanteert sinds vorig jaar een strikte deadline: heb je 30 augustus niet betaald, dan mag je niet met je studie beginnen.

Kamermans, die bedrijfskunde studeert, hwas te laat en kon daardoor – net als tientallen lotgenoten – pas op 1 februari met zijn master starten.

Oneerlijk, vond hij. Onder meer omdat door een verandering in het mailsysteem van de RUG, mails van de universiteit niet meer naar zijn smartphone werden doorgestuurd en hij belangrijke berichten over de betaling had gemist. En omdat voor studenten geneeskunde die dezelfde ‘fout’ hadden begaan wél een regeling werd getroffen, omdat anders de planning van coschappen in de war zou worden gestuurd.

Ongelijk

Kamermans klaagde bij zijn faculteit en studieadviseurs, begon een Facebookprotestactie, maar kreeg geen gelijk na een bezwaarprocedure. Hij stapte daarom naar het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag, maar ook daar kreeg hij weinig steun. Het CBHO oordeelde in een kort geding dat de universiteit studenten voldoende had geïnformeerd over de wijziging van de inschrijfdatum en de overgang naar een ander mail systeem.

‘Kamermans had kunnen weten dat hij de inschrijfperiode voor 1 september 2013 diende af te ronden en het was dan ook zijn verantwoordelijkheid om daarvoor zorg te dragen. Nu hij dat niet heeft gedaan, dienen de gevolgen daarvan voor zijn rekening te komen’, meldde het CBHO vorig jaar oktober. En dus werd zijn verzoek om een tijdelijke voorziening om onderwijs te mogen volgen afgewezen.

Studentje pesten

Maar de student geeft niet op. Op 16 juni – een dag voor zijn tentamens – dient zijn beroep voor het CBHO. ‘Ik heb om uitstel gevraagd vanwege mijn tentamens, maar die niet gekregen. Dat riekt naar ‘studentje pesten’ en zet vraagtekens bij wiens belangen het CBHO nou eigenlijk vertegenwoordigt. Willen ze mij ontmoedigen te komen? Dankzij de RUG heb ik al een half jaar studievertraging opgelopen en nu lijkt ook het CBHO mij te willen dwarsbomen in mijn studievoortgang.’

Volgens Kamermans is het Discriminatie Meldpunt Groningen ook bij de zaak betrokken. ‘De RUG heeft een brief van ze ontvangen, maar daar reageren ze pas op na de uitspraak van de rechter.’

28-05-2014