Beroep student ongegrond

Het beroep van een geneeskunde student, die een onvoldoende had gekregen voor zijn co-schap, is door het College van Beroep voor het hoger onderwijs ongegrond verklaard.

De student had een onvoldoende gekregen voor een co-schap in het blok beweging, met als gevolg dat hij dat over moest doen en daardoor niet kon instromen in het volgende blok co-schappen van zijn masteropleiding. Ook had hij voor het vak consultvoering een onvoldoende gehaald.

De student vond het onterecht dat hij niet kon doorstromen en tekende daarom beroep aan. Volgens hem was hij niet goed begeleid en beoordeeld door zijn docent. Op het moment dat het college van beroep de zaak behandelde had de student het co-schap echter al overgedaan en het vak gehaald, waardoor hij alsnog kon doorstromen. ‘Hij heeft dus bereikt wat hij met het beroep beoogde te bereiken en heeft daarom geen belang meer bij het ingestelde beroep’, oordeelde het college. De zaak werd vervolgens ongegrond verklaard.

‘En zo hoort het ook’, zei universiteitsbestuurder Sibrand Poppema  in de universiteitsraad. ‘De student had niet aan de eisen voldaan en moest het dus gewoon netjes over doen. Het beroep was dus mosterd na de maaltijd.’

De student voerde nog aan dat andere studenten belang zouden kunnen hebben bij een uitspraak en dat hij een onrechtvaardig gevoel heeft overgehouden aan de gang van zaken. Maar dat bracht het College van Beroep niet op andere gedachten.

02-04-2013