Studenten balen van troonrede

De troonrede bracht weinig nieuws dit jaar. De studentenorganisaties zijn boos. Ze hadden meer verwacht.

In de troonrede wordt nog eens duidelijk gemaakt dat de basisbeurs wordt afgeschaft. Dat moet op termijn één miljard euro opleveren voor beter hoger onderwijs. Het geld wordt onder andere ingezet voor meer contacturen, intensievere begeleiding van studenten en het bevorderen van excellentie.

Vage kreten

Maar volgens de studentenorganisaties zijn het maar vage kreten, die vooral vragen oproepen. Daarnaast zijn ze boos dat het Kabinet de investeringen laat afhangen van het leenstelsel. ‘Momenteel is alleen duidelijk dat studenten meer moeten betalen, maar eerst moet helder zijn wat ze hier precies voor terug krijgen en niet andersom’, reageert ISO-voorzitter Falco Carelsz.

Ook studentenvakbond LSVb had meer investeringen in het onderwijs verwacht. ‘De komende jaren zal Nederland door het leenstelsel talent mislopen. Studenten die wel gaan studeren zullen niets terugzien van het geld dat op hen bezuinigd wordt’, reageert voorzitter Tom Hoven.

16-09-2014