‘Studenten per vak laten betalen’

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat studenten de mogelijkheid krijgen om per vak te betalen, in plaats van voor een heel collegejaar. De studentenpartijen zien er wel wat in.

Of je nu twee of zes vakken volgt, je betaalt altijd de volle mep, constateren Kamerleden Pieter Duizenberg (VVD) en Mohammed Mohandis (PvdA) in een opinie in De Volkskrant. Dat terwijl studenten steeds meer hun studie op hun eigen manier willen inrichten, en er bijvoorbeeld een bestuursjaar bij willen doen of een eigen onderneming starten.

Daarom willen de Kamerleden dat studenten voortaan per vak collegegeld betalen. ‘De student krijgt dan de mogelijkheid om zich voor losse vakken in te schrijven en betaalt alleen voor de vakken die hij volgt. Uiteindelijk krijgt de instelling voor iedere student evenveel financiering, maar maakt het niet meer uit of je de studie in één keer doet of het combineert met andere ambities.’

Het opiniestuk werd ondertekend door de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en de voorzitter van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Komend studiejaar start aan de UvA en Hogeschool van Amsterdam een proef met dit nieuwe systeem van betalen per vak. Dan moet blijken of het werkt.

‘Goed voor keuzevrijheid’

De studentenpartijen in Groningen zien het wel zitten. ‘Dit voorstel sluit perfect aan op waar we voor staan, namelijk dat studenten de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om zichzelf te ontwikkelen’, reageert SOG-fractievoorzitter Alexander van ’t Hof. ‘Zowel tijdens als na de studie. Maar het moet wel een optie worden. Het moet niet zo zijn dat mensen die twee studies doen of een honours doen opeens extra moeten betalen, terwijl ze door de universiteit gestimuleerd worden om een excellent traject te doen.’

‘Het is goed is voor de keuzevrijheid van de student en daar staan wij als partij voor’, zegt Teunis Dokter van Lijst Sterk. Wel wil hij eerst de pilot in Amsterdam afwachten. ‘Om er zeker van te zijn dat de financiële consequenties voor onderwijsinstellingen niet negatief uitvallen.’

Ook Lijst Calimero wil zeker weten dat het systeem geen negatief effect heeft voor de financiering van de universiteit. ‘Zolang er voldoende financiering blijft voor de faculteiten om hun opleidingen aan te bieden, zien wij de positieve kant van het voorstel in. Ook willen wij dat het nooit wordt afgestraft als een student ervoor kiest om een extra studie te doen of extra vakken te volgen, maar ook dat is in dit voorstel tot nu toe gedekt omdat een student er nog steeds voor kan kiezen om gewoon normaal wettelijk collegegeld te betalen’, zegt fractievoorzitter Nathalie Niehof.

Lijst Calimero ziet ook voordelen voor studenten die geen bestuursjaar doen, topsporter of ondernemer zijn. ‘Op die manier kan makkelijker worden gekozen voor bijvoorbeeld een buitenlandstage.’

Van ’t Hof: ‘Dit zou het probleem kunnen oplossen voor pre-masterstudenten die zestig studiepunten per jaar volgen, en daarom anderhalf keer meer betalen dan de bachelor- of masterstudent. Helaas werd ons voorstel niet gesteund door andere partijen, maar we hopen dat dit voorstel er alsnog toe kan leiden dat elke student gelijk behandeld wordt.’

‘Het is een ramp’

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn niet zo positief. ‘Het onderwijs als afhaalchinees, het is een langgekoesterde wens van de VVD’, reageert D66-Kamerlid Paul van Meenen tegen Nu.nl. ‘Flexibele bekostiging is een ramp. Het is een rechtstreekse bezuiniging, kost docenten hun baan, gaat ten koste van kwaliteit van onderwijs en levert gigantische administratieve lasten op.’

Vandaag praat de Tweede Kamer met minister Jet Bussemaker over de toekomst van het hoger onderwijs.

14-12-2015