Studenten protesteren tegen leenstelsel

Studenten en scholieren gaan woensdag in Den Haag protesteren tegen het leenstelsel. ‘We willen een diverse studentenpopulatie en dat kan alleen als het hoger onderwijs toegankelijk is voor iedereen’, zeggen ze.

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), scholierenorganisatie LAKS, studentenorganisatie ISO en jongeren van CDA, GroenLinks en SP roepen studenten op om woensdag naar Den Haag te gaan. ‘Sluit je aan bij de actie! Laat van je horen! Samen verzetten we ons tegen kansenongelijkheid in het onderwijs’, schrijven ze op Facebook.

De organisaties willen voor de Tweede Kamer demonstreren, als binnen door de politieke partijen wordt gedebatteerd over de effecten van het leenstelsel. ‘Het leenstelsel is een privilegestelsel en moet worden gestopt’, zeggen de organisaties. ‘Wij waarschuwen al jaren voor de teloorgang van de toegankelijkheid van het onderwijs. De minister negeerde onze waarschuwingen. Het onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen en niet alleen voor studenten uit bepaalde milieus.’

Rapporten

Het leenstelsel staat opnieuw op de agenda na rapporten van de Onderwijsinspectie en van het ministerie van Onderwijs. Uit beide blijkt dat kinderen uit kansarme gebieden minder vaak doorstromen naar het hoger onderwijs dan leerlingen met hoogopgeleide ouders. Ook blijkt uit het rapport van het ministerie dat de studentenaantallen sinds de invoering van het leenstelsel teruglopen; het hbo zag zijn studentenpopulatie met 8 procent krimpen en het wetenschappelijk onderwijs met 5 procent.

De studentenorganisaties stuurden daarop een brandbrief naar onderwijsminister Bussemaker waarin ze haar oproepen om het leenstelsel te stoppen en de basisbeurs opnieuw in te voeren, maar de minister ondernam geen actie. Een tijdelijke dip in het aantal aanmeldingen was voorzien, zei ze. En het leenstelsel past beter bij deze tijd, de basisbeurs werd juist afgeschaft omdat het een subsidie was voor de student met rijke ouders, aldus de minister.

Poorten

De studentenorganisaties zijn het zat. Ze nemen woensdag twee poorten mee naar de Tweede Kamer. Eentje met een rode loper, de ander met een hindernisbaan. ‘Het pad met de rode loper is alleen voor studenten met hoogopgeleide rijke ouders. Alle overige studenten komen op hun studiepad namelijk steeds meer en steeds hogere drempels tegen.’

Echt storm loopt het nog niet, nog maar 62 studenten hebben bij het Facebookevenement aangegeven dat ze meedoen. 196 zijn geïnteresseerd. ‘Wij kunnen helaas niet meedoen aan het protest door andere verplichtingen’, laat fractievoorzitter Alexander van ’t Hof van studentenpartij SOG weten. ‘Maar het is absoluut goed en gerechtvaardigd dat er wordt geprotesteerd. We merken dat het leenstelsel studiedruk verhogend werkt. Het aspect van zelfontwikkeling gaat daardoor verloren’, zegt hij.

Lijst Sterk gaat niet naar Den Haag. ‘Wij doen hier niet aan mee. Het is op dit moment nog te vroeg om conclusies te trekken uit de invoering van het leenstelsel. De daling van de instroom van de studentenaantallen hoeft niet per sé te komen door de invoering van het leenstelsel’, zegt partijlid Reinard van Dalen.

30-05-2016