Studentenstop rechten van tafel

Een jaar nadat de numerus fixus voor rechten werd ingesteld, wordt-ie weer afgeschaft.

Dat heeft het universiteitsbestuur besloten. De fixus is niet meer noodzakelijk. Er zijn 600 plaatsen beschikbaar in Groningen, maar dit jaar bleef het aantal inschrijvingen op 585 steken.

‘De enige reden om een fixus in te stellen is als het aantal aanmeldingen de capaciteit overstijgt. Als dat niet het geval is, dan is het zinloos om nog een fixus te houden’, vat universiteitsbestuurder Sibrand Poppema samen.

Studentenstop

De studentenstop is al langer punt van discussie. Drie jaar geleden lieten de universiteiten voor het eerst weten een studentenstop in te willen voeren. De Universiteit van Amsterdam liep het aantal aanmeldingen destijds over de schoenen. Dit jaar werd echter bij geen van de rechtenopleidingen de fixus gehaald, omdat het aantal aanmeldingen inmiddels flink is gedaald.

‘Volgens ons zijn studiekeuzegesprekken een betere methode om een goede match te krijgen tussen de student en de opleiding. Je houdt dan een goed gesprek met de toekomstige student om erachter te komen of dit echt is wat hij of zij wil’, aldus Poppema.

Geld

De fixus heeft rechten volgens faculteitsbestuurder Mirjam Buigel ‘studenten opgeleverd die gemotiveerder zijn’, maar kost de faculteit wel geld.

Faculteiten worden naast het basisbedrag dat ze van de universiteit krijgen ook op basis van het aantal studenten bekostigd. Rechten krijgt het laagste basisbedrag binnen de universiteit en zegt daardoor meer afhankelijk te zijn van het studentenaantal. Maar dat aantal daalt dus. Daarnaast krijgt de faculteit minder geld uit de pot, omdat de studentenaantallen van de bèta- en medische faculteiten juist stijgen.

De faculteit wil daarom meer geld van de universiteit om te voorkomen dat rechten ‘kwetsbaar’ wordt. Maar daar ziet het universiteitsbestuur weinig in. ‘Al zo lang ik hier werk vraagt de faculteit om een hoger basisbedrag. Ze hebben er ooit wat bijgekregen, maar sindsdien zijn we niet meer overtuigd. Ze draaien financieel goed’, reageert Poppema.

20-11-2013