Studieplekken in leegstaande panden

VVD Groningen wil dat de gemeente tijdelijke studieplekken voor studenten creëert in leegstaande panden in de binnenstad.

Volgens de partij zijn er te weinig studieplekken voor studenten, met name in de tentamenweken. ‘Uit gesprekken met zowel verschillende studentenverenigingen als individuele studenten krijgen we het signaal dat er onvoldoende plekken zijn om rustig te studeren in de binnenstad’, zegt fractievoorzitter Sabine Koebrugge.

Meer studieplekken

Hoewel er meer studieplekken op Zernike zijn bijgekomen, wordt daar volgens de partij weinig gebruik van gemaakt. ‘Een veel gehoord argument van studenten is dat Zernike te ver weg is en er gewoonweg te weinig studiegenoten te vinden zijn’, schrijft de VVD in een persbericht. Daarnaast duurt het nog jaren voordat de Universiteitsbibliotheek meer plekken kan creëren. ‘Albertus en Vindicat hebben zelf al oplossingen bedacht. Maar niet iedere student is lid’, zegt kandidaatraadslid en student Laura Dijkstra.

De oplossing: gebruik leegstaande panden in de binnenstad. ‘De gemeente heeft nog diverse contracten lopen op leegstaande panden, bijvoorbeeld in de Waagstraat en Oosterstraat, of zelfs in bezit.’ Samen met de onderwijsinstellingen zouden daar tijdelijke studieplekken van gemaakt kunnen worden.

De partij legt het plan nog voor de gemeenteraadsverkiezingen voor aan het college van burgemeester en wethouders.

10-02-2014