Studieverenigingen zien nut van Next niet

Het merendeel van de studieverenigingen ziet niet in wat het nut is van carrièrecentrum Next, blijkt uit een onderzoek van studentenpartij Lijst Calimero. Dat kan beter.


De studentenpartij heeft een aantal studieverenigingen gevraagd wat ze van Next vinden. Sommige vinden de contacten die ze hebben met het carrièrecentrum wel prettig, een aantal is Next liever kwijt dan rijk. Maar het merendeel ziet vooral de toegevoegde waarde niet, zegt Michelle Hartmans van Lijst Calimero.

De RUG wil Next juist een grotere rol geven bij het voorbereiden van studenten op de beroepsloopbaan. Studenten klagen al jaren in de Nationale Studenten Enquête (NSE) dat de universiteit te weinig voor ze doet op dat punt. Een nieuw strategisch plan, met een grotere rol voor Next, moet daar een einde aan maken.

In waarde laten

Maar Calimero vindt dat de studieverenigingen, die al jaren met bedrijven carrière-evenementen voor studenten organiseren, die samenwerking niet moet worden opgelegd. ‘Je moet verenigingen in hun waarde laten, in plaats van koste wat het kost proberen de NSE-score omhoog te krikken.’

Het universiteitsbestuur heeft in het nieuwe plan na kritiek van de studentenpartijen extra benadrukt dat de universiteit rekening moet houden met plannen en activiteiten van de studieverenigingen, en dat ze blijvend moeten worden gerespecteerd als hoeksteen in de strategie voor loopbaanbegeleiding.

Daarnaast is besloten om het aantal medewerkers bij Next op te hogen. ‘Dat is een goede stap naar betere samenwerking’, denkt Hartmans. ‘Dan kan per vereniging worden gekeken wat de behoefte is.’

Vorm

Aan de toegevoegde waarde moet vooral worden gewerkt, zegt fractievoorzitter Nathalie Niehof. ‘Door intensief en persoonlijk contact met studieverenigingen. NEXT is natuurlijk een vrij ‘jong’ orgaan en moet de juiste vorm nog even vinden. Dit kan alleen als er voldoende aandacht en tijd in wordt gestoken, en daarom is het ideaal dat er per faculteit nu een contactpersoon van NEXT is die voldoende fte (werktijd, red.) toegeschreven krijgt, zodat het persoonlijke contact beter kan worden gemaakt.’

08-12-2015