Sympathieke ranking onder vuur

U-Multirank, de ranglijst van universiteiten die tegenwicht moest bieden aan commerciële rankings als de Times Higher Education, ligt onder vuur. Er moet iets veranderen, zegt ranglijstexpert Jules van Rooij van de RUG, anders sterft het initiatief een zachte dood.

Van Rooij is een van de vijf deskundigen die namens de Coimbragroep – een netwerk van 38 klassieke Europese universiteiten – een position paper schreef dat de problemen rond de ranglijst ter discussie stelt. De ruwe data zijn onvoldoende controleerbaar en toegankelijk, zeggen de opstellers van het stuk, dat moet worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Onafhankelijke kwaliteitsoordelen, zoals die van visitatiecommissies, worden niet meegenomen. Daardoor kunnen universiteiten nog altijd niet goed met elkaar worden vergeleken en haken deelnemers af.

‘U-Multirank is een sympathieke en dappere poging van de universiteiten’, zegt Van Rooij. ‘Maar er is vanaf het begin kritiek geweest.’ De organisatie moet een stapje terugdoen, in plaats van te focussen op ranking, vinden de schrijvers.

Niet controleerbaar

Op de website van U-Multirank worden universiteiten niet in een overall-ranglijst geplaatst, zoals bij bijvoorbeeld de Times Higher Education, of de Shanghai-ranking. In plaats daarvan is er een vergelijking op vakgebied of studie. Dat zou eerlijker moeten zijn, omdat universiteiten nu eenmaal hun sterke en zwakke kanten hebben. Maar zolang de gegevens niet controleerbaar zijn en er geen internationale standaard is, blijft het systeem tekortschieten.

‘En nu de financiering van het project afloopt, moeten ze gaan bedenken hoe ze in hun onderhoud gaan voorzien’, zegt Van Rooij. ‘Ze denken aan een magazine, dat ze willen koppelen aan een commerciële benchmarktool, maar dan wordt het dus meer een internationale studiekeuzewebsite.’

Doorstart

Projectcoördinator Gero Federkeil van U-Multirank ontkent het gebrek aan transparantie. ‘Onze methodologie is volkomen transparant en is voor iedereen te zien op de website’, zegt hij in een reactie op University World News.

Van Rooij en de medeopstellers van het discussiestuk stellen voor dat U-Multirank doorgaat als een publieke databank, met objectieve en transparante gegevens. Universiteiten kunnen dan vervolgens zelf beslissen wat ze met de gegevens gaan doen. ‘Dan maken ze een doorstart naar iets waar we echt iets aan hebben.’

03-02-2016