Te laat betaald? Pech gehad

Tientallen studenten lopen studievertraging op omdat ze hun collegegeld niet op tijd hebben betaald. Ze mogen zich niet meer per 1 september inschrijven, maar pas maanden later.

Studenten konden eerder nog op coulantie van de RUG rekenen als ze zich te laat inschreven. Als je pas op 1 oktober je collegegeld betaalde werd je met terugwerkende kracht toch op 1 september ingeschreven zodat je zonder consequenties je colleges kon volgen. Maar dat is nu voorbij. De RUG hanteert nu een strikte deadline: heb je 30 augustus het collegegeld niet betaald, dan mag je niet met je studie beginnen.

Studievertraging

‘Als je een masteropleiding volgt, zoals ik, betekent dit dat je pas per 1 februari ingeschreven wordt. Oftewel, de RUG dupeert studenten met een half jaar studievertraging en ontzegt ze het recht op onderwijs om een administratieve reden’, zegt bedrijfskundestudent David Joost Kamermans.

Kamermans klaagde bij zijn faculteit, studieadviseurs en het University Student Desk. ‘Ik loop tegen een muur van bureaucratie aan. Ik word van het kastje naar de muur gestuurd en krijg alleen te horen: we kunnen niets voor je betekenen, we voeren alleen de regels uit. Er staat me nu een bezwaarprocedure te wachten die zes weken kan duren en daarmee kan het al te laat zijn voor mijn eerste tentamenperiode’, vertelt hij.

Strakker

Volgens hoofd afdeling Studenten Informatie & Administratie Noor van Schaik is het striktere beleid mede ingevoerd omdat de programmering van de opleidingen intensiever en strakker is. Ze is op de hoogte van de studenten die daardoor in de problemen komen, maar vindt dat de RUG niets te verwijten valt.

‘Studenten zijn tijdig en op diverse wijzen op de hoogte gebracht. Nog voor de vakantie zijn ze per flyer, posters, e-mails en een bericht op Nestor geïnformeerd. Als de betaling nog niet rond was kregen ze zelfs sms-berichten. Kortom: dat een aantal studenten te laat is met betalen kan de universiteit niet worden aangerekend. Overigens is het 29.000 studenten wel gelukt zich tijdig in te schrijven, dus de boodschap is wel degelijk overgekomen’, reageert ze.

Klachten

Kamermans staat niet alleen. Bij verschillende faculteiten zijn tientallen klachten binnengekomen van studenten die nu ontdekken dat ze niet mee mogen doen aan tentamens. ‘Van de 1200 masterstudenten bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde hebben zich er vijftig bij onze studieadviseurs gemeld’, vertelt Karin de Roo, Afdelingshoofd Educational Administration and Student Support.

‘Procentueel gezien valt het misschien mee, maar dat neemt niet weg dat er vervelende gevallen bij zitten’, zegt De Roo. ‘Ik snap de argumenten voor die strikte deadline wel, maar wat het lastig maakt is dat de gevolgen op individuele basis zo groot kunnen zijn.’

Studenten kunnen zich melden bij een studieadviseur en vervolgens bezwaar maken bij de toelatingscommissie. ‘Van de vijftig hebben we de helft gehonoreerd. Zij worden alsnog per 1 oktober ingeschreven. Het gaat dan om gevallen waarbij de persoonlijke omstandigheden zwaar wegen of omdat ze bijvoorbeeld anders een jaar vertraging zouden oplopen.’

Uitzonderingen

Ook bij geneeskunde hebben zich zo’n twintig tot dertig studenten gemeld, weet studieadviseur Henk Gierveld. ‘Het zijn vooral ouderejaars die dachten: het komt wel goed, en de post van de universiteit niet goed hebben gelezen. De RUG kwam eerder studenten wat meer tegemoet, maar nu worden de teugels wel heel strak aangetrokken.’

Bij Geneeskunde worden uitzonderingen gemaakt voor studenten die eigenlijk aan een stage of co-schap hadden moeten beginnen. ‘Als stages niet doorgaan, dan breng je de onderwijscapaciteit in de problemen. En bij co-schappen is de planning heel strak. Zij mogen daarom toch per 1 september beginnen.’

Psychologie treft een regeling voor de enkele tientallen studenten die te laat hun collegegeld hebben betaald. ‘We hebben met het faculteitsbestuur besloten dat we nu vier instroommomenten gaan hanteren. De masterstudenten kunnen eind oktober beginnen. Dat is niet voor iedereen vroeg genoeg om het jaar binnen de tijd te halen, maar we komen ze zo wel tegemoet’, zegt directeur onderwijs Karel Brookhuis.

‘Schande’

Kamermans noemt het ‘een grove schande’. Hij heeft de Groninger Studentenbond, een rechtsbijstandverzekering en een politieke partij ingeschakeld. ‘Het laatste woord hierover is zeker nog niet gezegd. Het probleem is namelijk veel groter dan het op eerste gezicht lijkt. Een half jaar vertraging betekent ook een half jaar extra huur, een half jaar later beginnen met werken. Volgens mij realiseren ze zich dat niet. Ik kan me niet voorstellen dat ook maar één student opzettelijk is vergeten te betalen. Niemand is hierbij gebaat. Accepteer dat geld gewoon en schrijf me in.’

14-10-2013