‘Te veel aandacht voor herkansers’

Kritiek van studenten op de jaarindeling bij Gedrags- en Maatschappijwetenschappen levert niks op. Het bestuur wil niet te veel rekening houden met herkansende studenten

De jaarindeling bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is al een hele tijd onderwerp van discussie. Herkansingen vallen sinds vorig jaar binnen het nieuwe collegeblok, waardoor herkansende studenten minder focussen op het ‘nieuwe’ blok.

Bovendien lopen studenten soms vertraging op, doordat ze niet aan een nieuw vak mogen beginnen voor een eerder vak is afgerond. Het faculteitsbestuur houdt echter vast aan de uniforme jaarindeling waar het college van bestuur om vroeg. Wel is er ‘ruimte voor afwijkingen op vakniveau’.

Probleem opgelost

‘De nieuwe jaarindeling is beter dan vorig jaar, maar nog steeds niet helemaal naar wens van de student’, zegt studentlid Anne de Veth van de raad.

Vorig jaar konden veel psychologiestudenten niet beginnen aan hun bachelorscriptie, omdat cijfers van herkansingen statistiek nog niet binnen waren. Dat probleem is opgelost, maar andere blijven bestaan. Zo vinden de herkansingen na het eerste semester later plaats door de studiestartweek in september. De uitslag – die vaak van invloed is op een negatief studieadvies – komt daardoor vaak te laat.

Nominaal

Onderwijsbestuurder Greetje van der Werf legt de verantwoordelijkheid ook bij studenten. ‘We houden nu te veel rekening met studenten die vaak herkansen. Nominaal studeren moet weer de norm worden.’

Herkansingen maar helemaal schrappen dan? Dat gaat te ver. ‘Eén herkansing is misschien nog wel redelijk.’

 

24-04-2014