Te weinig docenten voor taalcolleges

Taalverwervingscolleges Spaans, Duits, Zweeds en Frans komen deze week te vervallen. Ook gaat een deel van de colleges Italiaans niet door. Er zijn niet genoeg docenten beschikbaar om de lessen de verzorgen.

In de loop van vorige week kregen studenten die zich hadden ingetekend voor major- of minorvakken Spaans, Duits, Zweeds, Frans of Italiaans de mededeling dat hun colleges wegens ‘organisatorische problemen’ een week later van start zouden gaan.

‘We kampen met een tekort aan vast personeel. Vooral met de vakken die uitvallen’, laat hoofddocent Bob de Jonge weten. ‘Door een veranderde cao is de regelgeving rond tijdelijke contracten aangepast. Na twee jaar moet een tijdelijk contract omgezet worden in een vast dienstverband, of moet iemand een tijd uit dienst. Er moet dus worden bekeken of we iemand vast in dienst willen nemen, waarna dit eerst nog langs het faculteitsbestuur moet.’

Heel laat

Volgens De Jonge zag men de problemen aankomen. ‘We hebben er ook over nagedacht. Maar door de opzet van de intekenprocedure wisten we pas heel laat hoeveel groepen er gevormd zouden worden. Het is moeilijk om dat op de korte termijn op te vangen. Daarom is besloten voor een aantal talen de start van de collegereeks op te schuiven.’

Het is een structureel probleem voor de letterenfaculteit, zo geeft De Jonge aan. ‘Met ingang van volgend studiejaar zullen, ook in verband met het nieuwe minorenbeleid, veel taalvaardigheidsvakken voor eerstejaars worden verschoven naar het eerste semester. Studenten zullen dan meteen moeten kiezen.’ De universiteit heeft hierdoor weinig tijd om op het aantal intekeningen te anticiperen.

Niet ingehaald

‘Het plan is om in de toekomst de eerste collegeweek te gebruiken om taaltesten af te nemen en groepen in te delen, en in de tweede week te beginnen. Zeker de ‘grotere talen’ met veel intekeningen hebben zo’n week nodig.’

De colleges die nu komen te vervallen, zullen niet worden ingehaald. ‘Dit mag niet in verband met de tentamenweken. Bovendien is het aantal van zes contacturen per week van dien aard, dat het verhogen daarvan niet uitvoerbaar is.’

Vanaf volgende week zijn de problemen opgelost en zullen de taalvaardigheidscolleges gewoon plaatsvinden, garandeert De Jonge: ‘Dat is honderd procent zeker.’

01-02-2016