Te weinig studenten voor researchmasters

Het gaat niet goed met de instroom van researchmasters aan de RUG. Volgens het universiteitsbestuur is het aantal studenten te gering.

‘Op deze manier zal het niet gaan. We gaan maatregelen nemen’, zegt collegevoorzitter Sibrand Poppema. Het universiteitsbestuur overlegt met de faculteiten welke stappen moeten worden genomen om meer studenten aan te trekken.

Volgens Poppema heeft het vooral met werving te maken. ‘Daar gaan we harder aan trekken. Straks zie je niet alleen reclameborden van andere universiteiten in Groningen, maar ook borden van Groningen in andere steden.’

Beperkte instroom

Vorig jaar zijn 145 studenten begonnen aan een van de vijftien researchmasters aan de RUG. Zeven van de masters zijn te volgen aan de letterenfaculteit. De overige acht zijn evenredig verdeeld over de andere faculteiten.

‘De beperkte instroom speelt bij bijna elke researchmaster’, zegt RUG-woordvoerder Riepko Buikema. Maar hij benadrukt dat er ook positieve uitzonderingen zijn. ‘Het programma van behavioural & cognitive neurociences is er bijvoorbeeld in geslaagd om de instroom te verhogen. In de periode 2008-2011 waren er steeds maximaal 17 studenten bij deze master. In de jaren daarna was de instroom groter en schommelde het aantal inschrijvingen tussen de 25 en 31 studenten.’

05-10-2015