Te weinig studenten voor University College Groningen

Het University College Groningen begint het studiejaar met veel te weinig studenten. De faculteit heeft honderd eerstejaars nodig, maar wist er slechts dertig binnen te halen.

‘Dat is fors minder dan gepland en gehoopt, en dus een tegenvaller’, reageert dean Hans van Ees. ‘De conclusie kan niet anders zijn dan dat het University College er het afgelopen jaar niet in is geslaagd om voldoende studenten te werven.’

Het kleine aantal studenten betekent een financiële tegenvaller voor het University College, dat vorig collegejaar door de late goedkeuring van de opleiding ook slechts ongeveer dertig studenten wist te trekken. In november werd namelijk duidelijk dat de financiële basis van ruim drie miljoen euro waarmee de opleiding in 2014 begon niet voldoende is. Het University College berekende dat er acht ton bij moest. Maar in dat scenario werd nog rekening gehouden met honderd nieuwe studenten dit jaar.

Volgens het bestuur van het University College moet de opleiding zelfs veel meer groeien om de kosten binnen de perken te houden. Namelijk naar tweehonderd studenten per jaar.

Zorgen

De Personeelsfractie in de universiteitsraad maakt zich daarom zorgen over het tegenvallende aantal inschrijvingen. ‘Ik zag een bericht dat men in Tilburg een University College gaat beginnen tegen normaal wettelijk collegegeld. We zijn van plan om er nog een te beginnen in Friesland. Maar is er wel markt voor?’, vraagt fractievoorzitter Bart Beijer zich af.

Volgens rector magnificus Elmer Sterken is het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. ‘We moeten het volgend seizoen in de gaten houden’, zei hij. Directeur Onderwijs en Studenten Luut Kroes denkt dat de universiteit ‘te optimistisch is geweest in z’n verwachtingen’. ‘Je ziet ook bij Twente (opgericht in 2013, red.) dat ze moeite hebben om grote aantallen binnen te halen. Terwijl gevestigde opleidingen het wel lukt. Misschien is het ook een kwestie van een aantal jaren reputatie opbouwen.’

Het college van bestuur heeft de situatie inmiddels besproken met de dean. ‘Het is zeker noodzakelijk om het komende collegejaar een forse stap te maken in de studentenaantallen en het University College is inmiddels druk doende met plannen om deze ambitie te realiseren’, zegt Van Ees.

24-08-2015