Tentamen op vrijdagavond

Na rechten en bedrijfskunde klaagt nu ook de sociale faculteit over ruimtegebrek. Eerstejaars moeten op vrijdagavond tentamen doen.

Het eerstejaars psychologietentamen Introduction to Research Methods kon niet op een regulier tijdstip worden ingepland en wordt op vrijdagavond afgenomen. Niet de bedoeling, meent hoogleraar Greetje van der Werf, bestuurslid van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW). Maar, zegt ze: ‘We hebben weinig keus. Het is een groot tentamen met veel studenten. Zowel de Engelse als de Nederlandse studenten psychologie doen eraan mee. Het valt dan niet mee om een tentamenruimte te vinden.’

Nu incident, straks vaker

Het plannen van het tentamen is nu een incident, maar kan niet voorkomen dat het vaker zal gebeuren. ‘Bedrijfskunde, Economie, Rechten: al die studies hebben een hoop studenten die tegelijkertijd een tentamen moeten maken. Er is helaas maar een beperkt aantal grote ruimtes’, zegt de hoogleraar.

Het ruimtegebrek werd besproken in de faculteitsraad van GMW. De groep studenten is erg groot, gewone lokalen zijn daarom te klein voor het afnemen van tentamens.  ‘De vraag is nu of er meer tentamenruimtes komen’, zegt Van der Werf. ‘Daar moet het college van bestuur nog over beslissen. Het college is geneigd te zeggen dat tentamens mogelijk op vrijdag of zaterdag mogen worden afgenomen. Dit probleem is nog niet opgelost.’

22-10-2014