Tentamenhal krijgt extra zaal

De Aletta Jacobshal wordt uitgebreid met zeshonderd tentamenplekken. Daarmee moet het ruimtegebrek tijdens tentamenperiodes worden opgelost.

De tentamenzalen zitten overvol, omdat alle faculteiten op hetzelfde moment tentamens hebben. Ook wordt er vaker getoetst. In voorgaande jaren huurde de universiteit zalen in Martiniplaza om het ruimtegebrek op te lossen, maar dat blijkt niet altijd mogelijk.

De afdeling Vastgoed en Investeringsprojecten (VGI) – verantwoordelijk voor de gebouwen van de universiteit – heeft daarom verschillende oplossingen onderzocht. Zoals de bouw van een nieuwe tentamenhal met negenhonderd plekken, of twee kleine hallen met elk driehonderd plekken op Zernike en de nieuwe Healthy Ageing Campus.

Uitbreiding van de Aletta Jacobshal met zeshonderd (digitale) plekken bleek echter de meest voordelige optie. ‘Daarmee kunnen de beheerskosten worden beperkt’, aldus het VGI in een rapport. Ook kunnen de fietsenkelder en sanitaire voorzieningen van de huidige Aletta Jacobshal worden gedeeld.

Fors tekort

Het VGI verwacht dat er vanaf volgend collegejaar een fors tekort is aan tentamenplaatsen als er geen actie wordt ondernomen. Dat tekort zal alleen maar toenemen als faculteiten meer digitaal gaan toetsen en meer tussentijdse toetsen afnemen.

‘De verwachting dat digitaal toetsen leidt tot minder tentamens in de tentamenweken, blijkt tot nu toe niet te kloppen. Faculteiten houden de ‘eindtoets’ na een blok overeind en voegen tussentijdse toetsen toe halverwege het blok’, aldus het VGI.

Extra ruimte

De RUG zal de komende drie jaar ook gebruikmaken van de KPN Borg bij het Hoofdstation, dat is omgedoopt tot Frascati International Students House. In het pand is naast de sportruimte en studentenhuisvesting ook ruimte voor 13.680 tentamenplekken per jaar.

Ook zal de universiteit zalen blijven huren bij Martiniplaza. Het complex heeft aangeboden een zaal te verbouwen tot permanente tentamenruimte met 48.500 plekken tegen ‘een aantrekkelijke huur’.

Kosten

Wat de uitbreiding van de Aletta Jacobshal gaat kosten, gaat het VGI nu onderzoeken. De organisatie stelt dat de bouw van een nieuwe tentamenhal met 600 digitale plaatsen op een willekeurige locatie ongeveer 5 miljoen euro kost.

25-08-2015