Tientallen vrijwilligers voor Sontproject

Het Sonttolproject heeft er sinds vorige week zestig vrijwilligers bij. Vanuit het hele land meldden zich mensen die willen helpen met het invoeren van historische tolgegevens.

Daarmee staat het totale aantal vrijwilligers nu op 150. ‘Ik leidde gisteren een instructiebijeenkomst voor zestien mensen, waarvan de helft nieuw was’, zegt Veluwenkamp tevreden. ‘Er was zelfs een meneer uit Wageningen die helemaal naar het noorden was gekomen voor de bijeenkomst.’

Vorige week trok hij aan de bel met berichten in onder meer de Volkskrant en de UK. Zijn project, waarbij de tol- en doorvaartgegevens door de Sont gedurende de periode van 1497-1857 in een grote database worden ingevoerd, dreigde vast te lopen. De verwerking van gegevens was te moeilijk geworden voor de werknemers van de sociale werkplaats die het werk tot dan toe deden, maar het geld was op.

Licht werk

Toch is Veluwenkamp nog niet uit de brand. ‘Ervaring leert dat lang niet alle mensen die zich melden ook daadwerkelijk gaan invoeren’, zegt hij. ‘Heel stiekem had ik natuurlijk gehoopt op vierhonderd mensen en dat je dan mensen zou moeten afwijzen – wat we niet zouden doen, omdat vele handen nu eenmaal licht werk maken.’

Om de drempel te verlagen, gaat hij op korte termijn online instructies verzorgen. ‘Dat gebeurt dan in een Skype-achtige omgeving’, zegt hij. ‘Want we hebben toch nog zo’n honderd extra aanmeldingen nodig.’

26-11-2015