Toekomstplan voor Filmarchief

De faculteit letteren kijkt samen met de Universiteitsbibliotheek (UB) naar de toekomst van het Filmarchief van de RUG. Binnen drie maanden moet duidelijk worden wat de universiteit aan het Filmarchief heeft.

Het Filmarchief is onderdeel van de UB en bezit een collectie van ongeveer 2800 films vanaf het jaar 1907. De verzameling wordt veel gebruikt voor filmcolleges, onderzoek, stages en speciale screenings voor de filmclub.

Volgens hoofd Annie van den Oever van het Filmarchief moet na het verlies van beheerder Johan Stadtman en vanwege ‘krappe tijden’ echter worden nagedacht over de ‘continuering en toekomst’ van het archief.

‘Waarom is dit van belang? Omdat de wijze waarop het filmarchief aan de RUG is ingebed in het universitaire onderwijs en onderzoek nogal uniek is; de meeste filmarchieven staan los van universiteiten. Het is in die zin een zeldzaamheid’, zegt Van den Oever.

De komende maanden zullen UB, letteren en Filmarchief een toekomstplan bedenken om het Filmarchief passend en financierbaar te maken voor de universiteit. Het faculteitsbestuur van letteren heeft geld beschikbaar gesteld zodat het archief tot die tijd kan blijven doorgaan.

06-02-2015