Topsportregeling voor ondernemers

De RUG wil een soort topsportregeling voor studentondernemers, zodat studenten met een bedrijf hun studie daaraan kunnen aanpassen.

Universiteiten moeten meer doen om ondernemerschap onder studenten te bevorderen, zei Bernard Wientjes, voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW, enkele dagen geleden in de landelijke media. Hij wil dat de instellingen een speciale regeling in het leven roepen zodat jonge entrepreneurs, net zoals topsporters, een speciale status krijgen. Goed plan, vindt het universiteitsbestuur van de RUG.

Topondernemers

Topsporters kunnen aan de RUG kunnen een beroep doen op de topsportregeling van sportorganisatie NOC*NSF, waardoor ze een aangepast studierooster, extra begeleiding of financiële steun krijgen. Wientjes wil dat studentondernemers een zelfde regeling krijgen. ‘Als een topondernemer, net als een topsporter, geen tijd heeft voor z’n tentamen… daar moet begrip voor zijn. Ik ga mij daar zeker sterk voor maken’, zei hij tegenover de NOS.

Komt er ook zo’n regeling aan de RUG, vroegen studentenpartijen SOG en Calimero tijdens de laatste universiteitsraad. ‘We denken dat het een goed idee is’, reageerde collegevoorzitter Sibrand Poppema. De RUG wil studenten meer aanmoedigen om te ondernemen en ziet daarom wel iets in een speciale regeling voor studentondernemers. ‘Maar hoe definiëren we of iemand een ondernemer is die flexibiliteit verdient? Er is geen NOC*NSF voor ondernemers. Daar moeten we nog naar kijken.’

05-11-2014