Tweede studie weer betaalbaar

Het volgen van een tweede studie wordt weer aantrekkelijk. Dat heeft minister Bussemaker afgesproken met universiteitenvereniging VSNU en de HBO-Raad.

Sinds een paar jaar krijgen de universiteiten geen geld meer voor studenten die een tweede studie willen volgen. De instellingen mogen sindsdien zelf bepalen wat ze aan collegegeld vragen. Het betekende dat studenten in veel gevallen duizenden euro’s meer moesten betalen als ze een tweede studie wilde volgen.

De overgangsmaatregel – een tweede studie volgen terwijl de eerste nog niet is afgerond tegen laag instellingscollegegeld – houdt in september op te bestaan. Bussemaker gaat daarom nu wettelijk vastleggen dat studenten die aan hun tweede studie zijn begonnen op het moment dat ze hun eerste studie afronden, tegen het wettelijke lage collegegeld blijven studeren.

Volgens de minister profiteren bijna 4000 studenten van deze afspraak. Het kost de overheid  zo’n 10 miljoen euro per jaar.

 

 

28-03-2013