Twentse raad boos op universiteitsbestuur

De studenten en medewerkers van de universiteitsraad in Twente hebben een zeer kritische brief geschreven over het bestuur van de technische universiteit. ‘Het kan zo niet verder’, schrijven de leden.

De raad heeft ‘ernstige twijfels over de rol en houding’ van het universiteitsbestuur, meldt UT Nieuws. De universiteitsraad meent dat het bestuur niet transparant is, steeds meer collegebesluiten vertrouwelijk behandelt en de medezeggenschapsraden niet of pas heel laat informeert.

Ook verwijt de raad het College van Bestuur dat het slecht antwoordt op vragen en dat het adviezen zo maar naast zich neerlegt.

‘Ernstige zorgen’

Ook maken de raadsleden zich ‘ernstige zorgen’ over de slechte prestaties van de technische universiteit. Het universiteitsbestuur zou zich te weinig bezighouden met het dalende marktaandeel van de UT, de slechte uitkomsten van de Nationale Studentenenquête en de lage plaats op wereldwijde ranglijsten.

De raadsleden eisen nu een heldere en eenduidige organisatie met besluiten in heldere taal, volstrekt transparante besluitvorming en prioriteit voor de aanpak van alle problemen rond het bacheloronderwijs en de aantrekkelijkheid van opleidingen.

‘Goed gesprek’

Maar van een motie van wantrouwen is geen sprake, laat u-raadsvoorzitter Herbert Wormeester aan UT Nieuws weten. ‘Wat wij willen is een goed gesprek aangaan met het college.’

Woensdag zitten raad en bestuur met elkaar om tafel.

25-08-2015