UB in tentamentijd op slot voor hbo’ers

Hbo-ers hebben voortaan nog maar beperkt toegang tot de Universiteitsbibliotheek (UB). Toegangspoortjes moeten ervoor zorgen dat niet iedereen meer binnenkomt.

Dat is het resultaat van de tellingen die in november in de bibliotheek gehouden zijn, om te controleren wie er precies van de studieplekken gebruik maakt. Uit de steekproeven blijkt dat ongeveer twintig procent van de UB-bezoekers een student van de Hanzehogeschool is.

De UB stelt nu drie restrictieve maatregelen voor om ervoor te zorgen dat de soms tjokvolle bibliotheek voldoende ruimte biedt voor RUG-studenten. Vier keer per jaar wordt in de tentamenweken het gebruik van studieplekken beperkt voor anderen dan RUG-studenten. De mogelijkheid om studiekabinetten te reserveren is voortaan voorbehouden aan RUG-studenten en medewerkers. En er komen toegangspoortjes bij de entree, waarvoor – net als in Leiden – een ID-pas vereist is.

‘Handdoekje leggen’

De RUG wil wel dat studenten van de Hanzehogeschool en universiteit samen blijven studeren en sporten, en de UB moet een openbaar gebouw blijven. Maar de krapte bij de studieplekken vraagt om actie, aldus de bibliotheek directie. Buiten tentamentijd gelden er echter geen restricties, met uitzondering van de studiekabinetten.

Tijdens tentamenperiodes moeten studenten zich met een collegekaart kunnen identificeren. Ook wordt het ‘handdoekje leggen’ aangepakt. Studenten die hun spullen op een studieplek leggen om die te reserveren en vervolgens uren in de hal of kantine hangen, worden niet meer getolereerd. ‘Een korte pauze moet mogelijk zijn, maar gezien de druk op de faciliteiten stellen wij een maximum van een uur voor.’

Stiltewerkplekken

Wanneer de maatregelen worden ingevoerd is nog niet duidelijk, hoewel uit eerder uitgelekte plannen bleek dat het universiteitsbestuur ze op 1 januari wil invoeren. Jaarlijks wordt bekeken of de maatregelen voldoende effect hebben.

De Hanzehogeschool neemt zelf ook maatregelen. De instelling gaat op zoek naar een pand in het centrum dat als studielocatie voor de hogeschool kan worden ingericht. En er worden meer stiltewerkplekken gecreëerd op Zernike, Minerva (binnenstad) en het Wiebengacomplex (buiten de diepenring).

Studentenpartijen blij

Studentenpartijen SOG en Calimero hameren er al langer op dat Hanzestudenten geweerd moeten worden omdat de UB overvol zit tijdens tentamenweken. De partijen zijn blij met de maatregelen en claimen beide de credits voor het plan. ‘Eindelijk komt er een toegangsbeleid voor de UB. Wat SOG in februari al voorstelde wordt nu waarheid’, schrijft SOG op Facebook. ‘We zijn erg blij dat de in onze notitie voorgestelde plannen, vrijwel helemaal zijn overgenomen door de UB’, reageert Calimero-voorzitter Bernadette van der Blij. ‘Bijvoorbeeld het piekmomentenbeleid en de maatregelen omtrent handdoekje leggen, zijn precies zo door ons voorgesteld.’

Het toegangsbeleid wordt donderdag in de universiteitsraad besproken.

09-12-2014