Uitbreiding tentamenhal laat op zich wachten

Het is nog niet duidelijk hoe en wanneer de tentamenhal wordt uitgebreid. De afdeling VGI, die verantwoordelijk is voor de gebouwen van de universiteit, onderzoekt nog verschillende mogelijkheden.

‘We zitten nu in de voorbereidende fase’, zegt communicatieadviseur Jeroen de Lezenne Coulander. ‘Dat betekent onder meer dat we bezig zijn met een studie naar de beste locatie van de uitbreiding. Bijvoorbeeld aan de zijkant, of aan de voorzijde.’

De Aletta Jacobshal moet uiteindelijk zeshonderd extra tentamenplekken krijgen. Daarmee moet het ruimtegebrek tijdens tentamenperiodes worden opgelost. De tentamenzalen zitten overvol, omdat alle faculteiten op hetzelfde moment tentamens hebben. Ook wordt er vaker getoetst. In voorgaande jaren huurde de universiteit zalen in Martiniplaza om het ruimtegebrek op te lossen, maar dat blijkt niet altijd mogelijk.

Tekort

Het VGI verwacht dat er snel een fors tekort is aan tentamenplaatsen als er geen actie wordt ondernomen. Dat tekort zal alleen maar toenemen als faculteiten meer digitaal gaan toetsen en meer tussentijdse toetsen afnemen.

Wanneer de uitbreiding klaar zal zijn, is nog niet bekend. ‘Dit is slechts de onderzoeksfase. Er is dus nog niets bekend over een definitieve uitbreiding en ook niet over de start van de bouw’, aldus De Lezenne Coulander.

19-01-2016