UMCG gaat niet op bezwaarbrieven in

Academisch ziekenhuis UMCG gaat niet in op de bezwaarbrieven die 23 UMCG-medewerkers stuurden over het beëindigen van hun RUG-aanstelling.

Volgens de Raad van Bestuur van het ziekenhuis kan het de bezwaren niet behandelen, omdat het niet gaat over aanstellingen bij de universiteit. Tegelijkertijd wil de universiteit de bezwaren niet behandelen, omdat de bezwaarmakers geen RUG-medewerkers zijn.

Het ziekenhuis heeft de brieven daarom nu aangemerkt als verzoeken om een nieuwe nulaanstelling bij de RUG en ze doorgestuurd naar het College van Bestuur van de universiteit, laat UMCG-woordvoerder Marjolein Bogaards weten.

Zo’n driehonderd medewerkers van het ziekenhuis kregen kort voor kerst meegedeeld dat ze niet meer bij de universiteit horen, hoewel velen zich dagelijks bezighouden met het onderwijs aan de universiteit.

Tijdelijk

Bij de oprichting van het UMCG werd zo’n negen jaar geleden besloten de medewerkers van de medische faculteit bij het academisch ziekenhuis te betrekken. Maar om het contact met de RUG niet te verliezen, kreeg het personeel een nulaanstelling bij de universiteit. Ze kregen geen salaris van de RUG, maar waren er wel in dienst en konden gebruikmaken van de universitaire systemen en diensten.

Volgens het universiteitsbestuur was de aanstelling tijdelijk en hield de periode simpelweg op. Maar medewerkers van het Onderwijsinstituut kregen in 2010 een brief van UMCG-sectordirecteur Ton Kee waarin hun werd toegezegd dat ze een permanente nulaanstelling kregen.

Bezwaar

De 23 medewerkers tekenden daarom op basis van de toezegging in 2010 bezwaar aan bij het UMCG. Maar het bestuur van het ziekenhuis kaatst nu dus de bal naar de RUG. Het universiteitsbestuur zal zich binnenkort buigen over de verzoeken om een nieuwe nulaanstelling, maar de kans dat de verzoeken worden gehonoreerd lijkt bijzonder klein omdat het bestuur juist van deze nulaanstellingen af wil.

De bezwaarmakers willen niet op de kwestie ingaan, ze wachten de reactie van het bestuurscollege af.

10-03-2016