UMCG onderzoekt zelf tandheelkundeprofs

Het UMCG begint een eigen onderzoek naar de belangenverstrengeling van de hoogleraren tandheelkunde Edwin Winkel en Arie Jan van Winkelhoff.

Al langer loopt er een onderzoek van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de RUG tegen de twee tandheelkundigen. Maandag werd bekend dat Winkel daarom afziet van zijn oratie op 29 oktober. ‘Tot nader te bepalen datum’, stelt het UMCG.

Winkel – specialist op het gebied van halitose (slechte adem) – werd eind vorig jaar tot hoogleraar in Groningen benoemd. Maar begin deze maand bleek dat Winkelhoff en hij zich mogelijk schuldig hadden gemaakt aan belangenverstrengeling.

Mondspoelmiddel

De twee hadden een vergelijkend onderzoek gepubliceerd over mondspoelmiddelen in het International Journal of Dental Hygiene, maar niet vermeld dat ze financieel belang hadden bij de uitkomst. Hun bedrijf Laboral International heeft een aandelenbelang bij een van de onderzochte middelen.

Wetenschappers zijn op basis van de geldende researchcode van het UMCG verplicht relevante financiële belangen te melden. Bij wetenschappelijke publicaties moeten onderzoekers aangeven of zij een ‘potential conflict of interest’ hebben bij hun onderzoek. Dat hadden de onderzoekers niet gedaan.

Advies

Het UMCG meldde de kwestie bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de RUG dat verwacht in december met een advies te komen. Het eigen onderzoek van het UMCG richt zich meer op de aard en omvang van de belangenverstrengeling. ‘Ook zal bekeken worden in hoeverre het interfereert met hun onderzoek en werkzaamheden voor het UMCG’, meldt een woordvoerder.

Het ziekenhuis wil niet vooruitlopen op de conclusies van beide onderzoeken. ‘Maar in afwachting van de resultaten kunnen de onderzoekers hun werkzaamheden voortzetten’, stelt het UMCG.

 

 

22-10-2013