UMCG’ers in bezwaar tegen doorsnijden navelstreng

Negentien UMCG-medewerkers maken bezwaar tegen het beëindigen van hun RUG-aanstelling.

Net voor kerst kregen driehonderd medewerkers van het academisch ziekenhuis te horen dat ze niet meer bij de universiteit horen. Hoewel velen van hen zich dagelijks bezighouden met het onderwijs aan de RUG werd hun nulaanstelling opgeheven.

Bij de oprichting van het UMCG werd zo’n negen jaar geleden besloten de medewerkers van de medische faculteit bij het academisch ziekenhuis te betrekken. Maar om het contact met de RUG niet te verliezen kreeg het personeel een nulaanstelling bij de universiteit. Ze kregen geen salaris van de RUG, maar waren er wel in dienst en konden gebruikmaken van de universitaire systemen en diensten.

Tijdelijk

Volgens het universiteitsbestuur was de aanstelling tijdelijk en hield de periode simpelweg op. Maar medewerkers van het Onderwijsinstituut kregen in 2010 een brief waarin ze was toegezegd dat ze een permanente nulaanstelling kregen.

Als gevolg van het opheffen van de aanstelling moest personeelslid Hilly Mast na negen jaar plotseling de universiteitsraad verlaten. Mast, die als studentendecaan bij de faculteit Medische Wetenschappen werkt, is nu officieel geen medewerker meer van de RUG, en kan daardoor ook niet meer in de universiteitsraad zitten.

Tussenstand

De bezwaren worden behandeld door de bezwaarcommissie van het academische ziekenhuis. De negentien brieven zijn een tussenstand. De medewerkers hebben tot zes weken na dagtekening van de beslissing de tijd om in bezwaar te gaan.

Geneeskunde

27-01-2016