Universiteit schiet bijna zes miljoen in het rood

De RUG schiet volgend jaar een paar miljoen in het rood, staat in de begroting van de universiteit.

De universiteit verwacht volgend jaar een negatief exploitatieresultaat van 5,9 miljoen euro. Dat is vooral het gevolg van extra investeringen in onderwijs en onderzoek, zegt RUG-woordvoerder Gernant Deekens.

‘De investeringen zijn onderdeel van de afspraak van het ministerie van Onderwijs met de Nederlandse universiteiten dat de universiteiten extra investeren in de kwaliteit van onderwijs en onderwijsvoorzieningen, vooruitlopend op de extra rijksbijdrage die vanaf 2018 beschikbaar komt vanwege de invoering van het sociale leenstelsel’, legt hij uit.

Onderwijsminister Bussemaker sprak met de universiteiten en hogescholen af dat ze samen 200 miljoen euro per jaar extra zouden investeren. In ruil daarvoor belooft de minister over enkele jaren honderden miljoenen in het onderwijs te steken, zodat er duizenden extra docenten kunnen worden aangenomen.

De RUG gebruikt z’n reserves om het verlies op te vangen.

09-12-2015