Universiteiten trekken studiepunten in

Ophef in de Tweede Kamer. Studiepunten blijken een houdbaarheidsdatum te hebben. ‘Het is een verkapt bindend studieadvies’, aldus PvdA en D66.

De ophef ontstond toen bleek dat de Universiteit Leiden de studiepunten van 25 trage bachelorstudenten in het tweede en derde jaar ongeldig had gemaakt, zonder ze een herkansing te bieden.

‘Ongewenst’

Kamerleden reageerden geschokt, meldt Nu.nl. PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis en D66-Kamerlid Paul van Meenen vinden dat huidig Onderwijsminister Jet Bussemaker elke vorm van ‘verkapt bindend studieadvies’ moet voorkomen.

‘We discussiëren al een tijd over het bindend studieadvies. Dit gaat daar nog eens bovenop en zo’n stapeling vind ik ongewenst’, zegt Mohandis. Hij wil van de minister een inventarisatie op welke hogeronderwijsinstellingen dergelijke regelingen bestaan.

De regel werd in 2008 door toenmalig minister Ronald Plasterk goedgekeurd. Hij stelde destijds dat het aan de universiteiten zelf is om de geldigheidsduur van de tentamens te bepalen.

thumb-leenstelsel-bussemaker

‘Rendementsdenken’

Dinsdagmiddag sprak de Kamer tijdens het vragenuurtje over het intrekken van de studiepunten. Bussemaker liet weten in overleg te gaan met onderwijsorganisaties. Volgens haar wringt het dat de oude regeling, die bedoeld is om te voorkomen dat kennis veroudert, lijkt op een bindend studieadvies.

Volgens de Landelijke Studentenvakbond zijn er meer onderwijsinstellingen die studiepunten afpakken van studenten. ‘Het toont het doorgeslagen rendementsdenken van universiteiten’, aldus voorzitter Jorien Janssen.

Houdbaarheidsdatum

Ook de RUG heeft een houdbaarheidsdatum voor tentamens, maar geeft in artikel 8.8, lid 2 van de Onderwijs en Examenregeling (OER) wel ruimte voor herkansingen. De examencommissie kan volgens het artikel voor een onderdeel, waarvan het tentamen langer dan zes jaar geleden is behaald, een aanvullend of vervangend tentamen opleggen, voordat de student wordt toegelaten tot het examen.

‘Er wordt gebruik van gemaakt bij studierichtingen waarin afstuderen met actuele kennis belangrijk is, zoals geneeskunde’, zegt RUG-woordvoerder Jos Speekman.

11-09-2013