Universiteitsbestuur grotendeels eens met ReThink RUG

Het universiteitsbestuur maakt zich net als de deelnemers van ReThink RUG zorgen over het bekostigingsmodel van de overheid, de toegenomen administratieve rompslomp en de grote hoeveelheid tijdelijke werknemers.

Dat schrijft het bestuur in een reactie op de open brief van ReThink RUG, die inmiddels door zo’n honderd docenten, hoogleraren en ondersteunend personeel is ondertekend.

Het universiteitsbestuur herkent de pijnpunten die door de medewerkers worden aangegeven. ‘We zijn evenals de ondertekenaars van de brief, kritisch op het bekostigingsmodel van de overheid, dat erin heeft geresulteerd dat de bijdrage per student steeds verder is afgenomen. Het gevolg hiervan is dat de werkdruk bij het personeel steeds verder is toegenomen’, schrijven collegeleden Sibrand Poppema, Jan de Jeu en Elmer Sterken.

Samen met universiteitenvereniging VSNU wil het bestuur ‘er alles aan doen’ om dit onder de aandacht te brengen bij onderwijsminister Jet Bussemaker en de Tweede Kamer.

Bureaucratie en werkdruk

Ook herkent het universiteitsbestuur de klachten over de toegenomen bureaucratie en de werkdruk die dat met zich meebrengt. ‘Toezicht en verantwoording zijn in onze ogen uit balans en zorgen voor te veel administratieve rompslomp.’

Verder wil het college met investeringen in het Masteronderwijs en het extra geld dat vanaf 2018 beschikbaar komt via het leenstelsel voor meer vaste banen zorgen, om de verhouding tussen vast en tijdelijk personeel te herstellen.

Het universiteitsbestuur nodigt de ondertekenaars uit voor een gesprek. ‘Wij delen de zorgen en voelen de verantwoordelijkheid om in goede afstemming met alle betrokkenen te werken aan een duurzaam, democratisch en bij het tijdsbeeld passend universitair model. De academische cultuur en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek staan daarbij vanzelfsprekend voorop.’

De organisatie van ReThink RUG is in overleg over de reactie van het RUG-bestuur.

12-05-2015