Universiteitsraad krijgt nieuwe voorzitter

Na een kleine worsteling in de universiteitsraad is het voorstel van de studentenpartijen, om de structuur van het overlegorgaan te veranderen, aangenomen.

Er zijn weinig agendapunten die voor zoveel rumoer hebben gezorgd, als het voorstel dat de studentenpartijen twee weken geleden in de universiteitsraad hebben ingebracht.

Lijst STERK, SOG en Lijst Calimero willen dat de universiteitsraad een ander soort voorzitter krijgt. Eentje – zo is te lezen in de notitie – die niet partijdig is, niet te lang aanblijft, geen tunnelvisie heeft en geen lid is van de Personeelsfractie. Die nieuwe, externe voorzitter moet ondersteund worden door een griffier, die samen met uit de fracties gekozen plaatsvervangende voorzitters het presidium (de leiding) vormt.

De Personeelsfractie is het er niet mee eens, en verliet daarom twee weken geleden tijdens de vergadering de zaal om de stemming tegen te houden. Maar tijdens een extra raadsvergadering zijn nu alsnog vrijwel alle punten uit het voorstel van de studenten aangenomen.

Meerderheid

De studentenpartijen wisten samen met de Personeelsfractie voor de Wetenschap een meerderheid te vormen en zo de Personeelsfractie op de pijnpunten te omzeilen. Dat de voorzitter nu ook buiten de raad kan worden gezocht, leverde geen bezwaren op. Maar die voorzitter wordt voortaan nog maar voor één raadsjaar gekozen, in plaats van twee. En iedere fractie kan voortaan één fractielid benoemen die plaatsneemt in het presidium.

Dat betekent dat in plaats van de huidige voorzitter en vice-voorzitter, er straks vijf vertegenwoordigers en een eventueel externe voorzitter aanschuiven bij het universiteitsbestuur om de agenda voor de universiteitsraad te bepalen.

‘We zien het als een soort waterhoofd, wanneer een 24-koppige raad maar liefst een vijfkoppig presidium heeft. En wat gebeurt er als we over twee jaar bijvoorbeeld zeven fracties hebben?’, vraagt Bart Beijer van de Personeelsfractie zich af. ‘Wij zien een klein presidium als veel efficiënter en daadkrachtiger tegenover het college van bestuur.’

‘Eerlijker’

Maar de studenten zien dat anders. ‘Het is eerlijker dat alle studenten die in de universiteitsraad plaatsnemen hun eigen voorzitter kunnen kiezen, net zoals dat altijd al gold voor de personeelsleden. Door één afgevaardigde per fractie plaats te laten nemen in het presidium ontstaat een team, waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd en dat nauw samenwerkt. Hierdoor kan de gehele raad efficiënter werken en doordat er meer synergie is, is het zeer waarschijnlijk dat de raad ook daadkrachtiger zal zijn’, zegt Leon Sloots van Lijst Sterk, die namens de studentenpartijen de notitie indiende.

En ook de Personeelsfractie voor de Wetenschap is blij met de wijziging. ‘Omdat we denken dat het nieuwe reglement de democratie verder zal bevorderen. In de afgelopen periode hebben we geprobeerd de democratisering op de agenda van de universiteitsraad te zetten en dat is onder andere door de smalle samenstelling van het presidium helaas niet gelukt’, reageert Nicolai Petkov.

‘Agenda bepalende macht’

‘Door de ‘agenda bepalende macht’ van het huidige presidium te verdelen over meerdere fracties denken we dat de medezeggenschap versterkt kan worden’, vult partijgenoot Mathieu Paapst aan. ‘De nieuwe voorzitter zal daarbij vooral een primus inter pares moeten worden ten opzichte van de vier of vijf plaatsvervangende voorzitters. Ik denk bovendien dat de nieuwe opzet de ruimte schept voor een efficiëntere voorbereiding van de commissie- en universiteitsraadsvergadering. Bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie al in een vroeger stadium bekend is bij alle fracties.’

Maar wat vindt het universiteitsbestuur ervan dat ze straks niet met twee, maar met zes vertegenwoordigers de agenda moeten samenstellen? ‘Het college van bestuur bemoeit zich hier niet mee’, reageert RUG-woordvoerder Gernant Deekens. ‘Dit is een zaak voor de universiteitsraad, zij nemen een democratisch besluit over de voorzitter en de indeling van het presidium.’

13-05-2015