Universiteitsraad stemt in met ‘Fryslân’

De universiteitsraad heeft met flinke meerderheid voor de uitwerking van de University Campus Fryslân gestemd. Maar helemaal van harte ging dat niet.

Met eenentwintig stemmen voor en één tegen heeft de raad een positief advies gegeven voor de plannen om een universitaire vestiging in Leeuwarden te beginnen. Maar daar ging een flinke discussie aan vooraf.

Heet hangijzer was vooral het op te richten University College (UC) in Friesland. Vorige week nog hield universiteitsbestuurder Sibrand Poppema de raad voor dat het UC er pas zou komen als het UC Groningen meer dan goed zou lopen. Maar na kritiek in Friesland werden die plannen meteen aangepast: het UC in Leeuwarden is niet meer afhankelijk van het succes in Groningen en wordt compleet onafhankelijk. Maar nu heet het ook geen University College meer.

Meer duidelijkheid

‘Het onderwerp van gesprek verandert van week tot week. Er is nog te veel in de conceptuele fase. Terwijl we nu worden gevraagd hierover een advies te geven’, zei fractievoorzitter Bart Beijer van de Personeelsfractie. Zowel de medewerkers als de studenten in de raad wilden vooral meer duidelijkheid van het universiteitsbestuur. ‘Is er echt zoveel belangstelling voor de opleidingen? Gaan de studies in Leeuwarden de opleidingen in Groningen niet beconcurreren? Zijn de faculteiten erbij betrokken?’

RUG-voorzitter Sibrand Poppema moest op aandringen van alle partijen toezegging na toezegging doen om de gemoederen te bedaren. Ja, er komt een marktonderzoek dat moet uitwijzen of er voldoende vraag is naar de opleidingen. Nee, Friesland zal geen concurrent worden van Groningen. Ja, de opleidingen krijgen eigen docenten. En ja, de raad mag meedenken over de invulling van de Friese opleidingen.

Ook bleken de plannen nog niet concreet. Vorige week werd nog gezegd dat er een University College zou komen met een Liberal Arts & Sciences-programma. Dat is nu losgelaten. De RUG heeft het oude PPPE-programma weer van stal gehaald, dat staat voor Politics, Philosophy, Psychology and Economics. Maar dat zegt niets over de invulling van de brede bacheloropleidingen die er worden aangeboden. PPPE is slechts een etiket.

‘Waarom gebruiken we PPPE? Het is een opleiding die vele vormen kent. Je kunt er veel kanten mee op. In de prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs hebben we staan dat we een PPPE-opleiding in Groningen zouden starten. Dus als we bij het ministerie komen, hebben we er baat bij dat dat erin staat’, legde Poppema uit.

Bestuurskunde en politicologie

Waarschijnlijk komt er een brede bachelor met elementen van bestuurskunde en politicologie. Maar of dat werkelijk gaat gebeuren is nog de vraag. Decaan Jouke de Vries gaat nu kijken of daar wel behoefte aan is, en vervolgens met betrokkenen binnen de RUG praten over de invulling ervan.

Daarnaast wordt de bachelor geen University College meer. In Nederland wordt het woord University College te veel vereenzelvigd met Liberal Arts & Sciences-programma’s, vindt Poppema. Om verwarring te voorkomen, wordt het daarom nu een College genoemd. Poppema: ‘Helaas is de naam Thorbecke al weg, maar ik zoek iets in die range. Een mooie naam voor zo’n College. Ook om duidelijk te maken dat het iets anders is dan zo’n University College.’

Ook van de masteropleidingen is nog niet helemaal duidelijk welke er precies worden aangeboden. En ook de hoogte van het collegegeld is niet bekend. Werd eerst uitgegaan van een hoger collegegeld, omdat het om een Liberal Arts & Sciences-programma ging, nu ligt dat weer open.

Maar dat nog niet alles is ingevuld is ook logisch, vindt Poppema. Je werkt het pas uit als je hebt besloten ermee verder te gaan. ‘Het plan verandert niet elke dag. Het plan is dat we een brede bachelor in college-vorm maken. Die gaan we in komende periode verder ontwikkelen’, zegt hij.

‘Mooie kansen’

Volgens Hilly Mast, het enige raadslid dat tegenstemde, is het allemaal nog te vaag. ‘Is het verstandig om te stemmen? Het is nog veel te vers, er is te weinig reflectie op wat ons nu heeft bereikt. Er is tot een paar minuten geleden nog geschoven.’

Maar de rest zag dat anders. Want ondanks de onduidelijkheid en open einden, zijn ze uiteindelijk voor de oprichting van een campus in Friesland. ‘Het biedt mooie kansen’, vindt Mathieu Paapst van de Wetenschapsfractie. ‘De investering en risico’s zijn voor ons aanvaardbaar.’

‘Het plan kent weinig details. Maar dat is geen probleem. We zijn in principe voor het plan om bachelors en masters in Friesland te starten. Daarom adviseren we positief’, vatte Teunis Dokter van Lijst Sterk samen.

26-11-2015