Universiteitsraad worstelt met voorzitter

De universiteitsraadsvergadering over het wel of niet nemen van een externe voorzitter, liep bijna uit de hand. Personeelsleden verlieten de zaal, waarna er werd getrokken en geduwd bij de deur.

De emoties liepen donderdagmiddag flink op in de Grote Vergaderzaal van het bestuursgebouw van de RUG. De tot dan toe rustig verlopen vergadering, werd plotseling rumoerig toen de Personeelsfractie en studenten het niet eens konden worden over de notitie die de drie studentenpartijen hadden ingebracht.

Lijst STERK, SOG en Lijst Calimero willen dat de universiteitsraad een ander soort voorzitter krijgt. Eentje – zo is te lezen in de notitie – die niet partijdig is, niet te lang aanblijft, geen tunnelvisie heeft en geen lid is van de Personeelsfractie, in tegenstelling tot de huidige voorzitter. Die nieuwe, externe voorzitter moet ondersteund worden door een griffier, die samen met uit de fracties gekozen plaatsvervangende voorzitters het presidium (de leiding) vormt.

‘Meer tijd’

De Personeelsfractie is niet tegen een externe voorzitter, als er tenminste eerst intern wordt gezocht naar een geschikte kandidaat. Maar in de andere voorstellen kan de partij zich niet vinden. ‘Wat als er straks acht partijen worden gekozen. Gaat elke kleine splinterfractie dan aanschuiven bij het presidium? Is dat een voorbeeld van efficiënt medezeggenschap? Ik zou denken van niet’, reageerde Bart Beijer van de Personeelsfractie.

De studenten wilden de universiteitsraad laten stemmen over hun onlangs uitgebrachte notitie, maar daar had de Personeelsfractie geen trek in. Ze vinden het plan onvoldoende doordacht en willen meer tijd om het te bespreken. ‘Waarom moeten we dit op dit moment erdoor jassen. Je kunt hier best wat langer over praten, dan kom je hoogst waarschijnlijk tot een formulering waar veel meer mensen voor zijn’, reageerde personeelslid Jan Blaauw.

Haast

Maar de studenten vinden wachten niet nodig. Het plan is voldoende doordacht, vinden ze. Daarbij worden ze gesteund door de Personeelsfractie voor de Wetenschap. En als er voor september een nieuwe voorzitter moet komen dan is wachten geen optie, vinden ze.

Volgens de personeelsleden hebben de studenten haast omdat ze bang zijn dat de verkiezing in mei roet in het eten gooit, maar dat werd tijdens de vergadering niet hardop uitgesproken.

Maar nog voor de stemming kon beginnen, wist de Personeelsfractie een manier te verzinnen waarmee ze als minderheid toch voor uitstel kon zorgen. ‘De zaak is nog niet rijp. Ik hoor allerlei overwegingen en twijfel. Er zijn allerlei uitvoeringskwesties. Als u ons gaat vragen om te stemmen, dan onthouden we ons van de stemming en kan het quorum niet worden gehaald’, zei Beijer.

‘Belemmering van de democratie’

Die opmerking viel slecht bij Lijst STERK-voorzitter Leon Sloots. ‘Ik betreur de manier waarop is geprobeerd dit voorstel van de agenda te houden en de manier waarop nu wordt gesproken over het onthouden van stemmen. Het is een belemmering van de democratie!’

‘We willen niets tegenhouden, we willen aangeven dat de tijd nog niet rijp is en daar is deze discussie het groeiende voorbeeld van’, beet Beijer terug. Even werd nog gezocht in de reglementen hoe de stemming precies moest verlopen, maar toen die uiteindelijk toch werd gestart verlieten zeven personeelsleden, waaronder de huidige voorzitter, de zaal.

Geworstel

Dat zorgde voor wat geworstel bij de deur. De personeelsleden op de gang wilden de deur openhouden. De zittende leden wilden ‘m dicht. ‘Hij slaat op mijn hand’, riep Sloots nog toen hij door een personeelslid bij de deur werd weggehaald.

Uiteindelijk moest plaatsvervangend voorzitter Wybrand van de Meulen ingrijpen. ‘Het heeft op deze manier geen zin om te stemmen! De stemming is opgeschort, dus gaat u zitten.’

Uiteindelijk wist SOG-voorzitter Esmee Gemke de boel te sussen met een compromis: binnen twee weken een extra vergadering, tot dan hebben personeelsleden en studenten de tijd om tot overeenstemming te komen.

En daarbij kregen de personeelsleden die de zaal hadden verlaten nog een tik na van de Personeelsfractie voor de Wetenschap.

‘Ons reglement is duidelijk daarover, wat hier net is gebeurd frustreert de besluitvorming. Als u dat een tweede keer doet bij hetzelfde onderwerp, kunnen de dan aanwezigen het besluit nemen’, zei Mathieu Paapst. ‘Dit vertraagt het hele traject. Vertragen en traineren, dat is wat u heeft gedaan.’

04-05-2015