University College Leeuwarden ‘niet afhankelijk van UCG’

Tijdens een gemeenteraadsvergadering in Leeuwarden heeft CDA-wethouder Thea Koster maandag gezegd dat het beoogde University College (UC) in Leeuwarden niet afhankelijk zal zijn van het lot van UC Groningen (UCG).

Koster verwees naar de ‘commotie’ die vorige week ontstond toen RUG-bestuursvoorzitter Sibrand Poppema tijdens een universiteitsraadscommissievergadering bekendmaakte dat een UC in Leeuwarden pas van start zou gaan als er voldoende vraag is naar het bestaande UCG.

‘Dat is natuurlijk bijzonder als je met elkaar hebt afgesproken dat je op 1 september 2017 start, dus dat was voor ons niet acceptabel’, aldus Koster.

Na een discussie met het RUG-bestuur zijn er nieuwe voorwaarden opgesteld voor de vestiging in Leeuwarden, zegt Koster. De Friese kant van het project lijkt steeds meer het voortouw te nemen.

Onafhankelijk

‘De afspraak is dat UC Leeuwarden geen nevenvestiging van UCG zal worden, maar een zelfstandige vestiging met een eigen programma – in het geval van Leeuwarden zal het gaan om een brede bacheloropleiding, in plaats van het Liberal Arts & Sciences-programma van UCG. Dat betekent dat een eigen accreditatie wordt aangevraagd en wij op 1 september 2017 gewoon van start kunnen. Dus de afhankelijkheid van het University College Groningen is hiermee de wereld uit geholpen.’

De nieuwe structuur moet de twee grootste zorgenkindjes van de universiteitsraad wegnemen: de directe concurrentie tussen UCG en het beoogde UC in Leeuwarden wordt de kop ingedrukt, en de doelmatigheidstoets die het UC in Leeuwarden moet afleggen geldt alleen voor díe instelling, zonder enige afhankelijkheid van het UCG.

‘Dat betekent dat wij niet hoeven te wachten tot het UCG beter gaat lopen, want dat is in de afgelopen twee jaar ook niet gebeurd. Je kunt ervan uitgaan dat het binnen een jaar wel zal verbeteren, maar wij kunnen daar niet op vertrouwen.’

Aanvraag

Pas deze week werd het RUG-bestuur zich bewust van de mogelijke problemen die zouden kunnen ontstaan door de plannen van het UC in Leeuwarden afhankelijk te maken van het lot van het UCG, aldus Koster. De doelmatigheidstoets onderzoekt onder meer hoeveel vraag er is naar een opleiding. De stagnerende inschrijfcijfers bij het UCG – dat tot dusver rond de dertig studenten per collegejaar weet aan te trekken – zouden de kansen op goedkeuring voor een UC in Leeuwarden kunnen verkleinen.

‘In eerste instantie waren er 135 aanmeldingen voor het UCG. Dat was meer dan genoeg om met het UC in Leeuwarden door de doelmatigheidstoets te komen. Maar in september bleek het aantal daadwerkelijke inschrijvingen bij het UCG achter te blijven en daarom is de situatie in de afgelopen maand veranderd.’

RUG-woordvoerder Gernant Deekens zegt dat het schrappen van het Liberal Arts & Sciences-thema niet betekent dat de bacheloropleiding in Leeuwarden zich niet meer officieel een University College mag noemen. ‘Het blijft een zelfstandig University College in Leeuwarden. University College is de vorm waarin het onderwijs gegeven wordt en is niet synoniem met Liberal Arts & Sciences. Het is dus niet verplicht.’

Deekens benadrukt dat de bijgestelde plannen donderdag nog besproken moeten worden in de universiteitsraad. Volgende week beslist de Leeuwardense gemeenteraad of het door wil gaan met de plannen.

24-11-2015