University College kost tonnen meer

Het University College van de RUG valt veel duurder uit dan verwacht. Acht ton duurder zelfs.

Vorig jaar dacht het bestuur van het University College dat de financiële basis van ruim drie miljoen euro vanaf 2018 toereikend zou zijn. Maar dat blijkt nu te weinig. In de meerjarenbegroting is de schatting met 800.000 euro naar boven bijgesteld.

Vooral de kosten voor uitrusting en inrichting van een faculteitsgebouw – momenteel aan de Hoendiepskade – blijken sterk te zijn onderschat. Het onderkomen wordt sinds eind vorig jaar gehuurd tot het University College verhuist naar het Bodenterrein. Daarnaast vielen met name de kosten van  ondersteunend personeel hoger uit.

‘Buitenproportioneel’

De personeelsleden in de faculteitsraad – momenteel ingevuld door de universiteitsraad, tot de verkiezingen in september – noemen de overschrijding ‘buitenproportioneel’, maar gingen wel akkoord met de begroting.

‘We zijn er helemaal niet tevreden mee. Het is de eerste keer dat ze met een begroting komen. Het universiteitsbestuur is nu aan zet, die moet de begroting goed- of afkeuren. En dan krijgen we het in de universiteitsraad weer terug’, zegt personeelslid Jitse van Dijk.

Het University College hoopt nu een groter deel te krijgen uit de pot met geld die de RUG ieder jaar onder de faculteiten verdeelt. Maar de personeelsfractie vindt dat het University College te veel vraagt (zo’n 1,7 miljoen in sommige jaren), ook omdat ‘t betekent dat er minder geld overblijft voor andere faculteiten.

Dean Hans van Ees wil niet op de gesprekken met het universiteitsbestuur vooruitlopen en gaat daarom niet in op vragen over de begroting.

Studentenhuisvesting

Ook het onderkomen van de studenten aan de Steenhouwerskade blijkt te duur. De eerstejaars zouden eigenlijk worden ondergebracht in zelfstandige containerwoningen aan het Ebbingekwartier. Toen die niet op tijd klaar bleken te zijn, werden snel appartementen gecreëerd in een voormalig kantoorpand aan de Steenhouwerskade. Die bleken echter veel duurder te zijn dan de huurprijs die met de studenten was afgesproken. De RUG besloot daarom het overgebleven deel te subsidiëren. Maar die oplossing was slechts voor een jaar.

‘Omdat voortzetting van de huidige situatie alleen tegen te hoge marktconforme huurprijzen mogelijk bleek en het niet tot de kerntaak van de universiteit behoort studentenhuisvesting te subsidiëren, is in goed overleg  besloten voor volgend collegejaar naar meerdere alternatieven in de nabijheid van het College aan de Hoendiepskade te zoeken. In de toekomst wil het University College onderwijs en huisvesting op één locatie realiseren’, reageert Van Ees.

Meer studenten

Het University College blijkt ook in vergelijking met de Colleges in Maastricht, Amsterdam en Utrecht duur uit te vallen. Het bestuur wil daarom meer studenten om de kosten te verdelen. Niet honderd studenten per jaar, zoals eerder steeds werd gezegd, maar tweehonderd.

‘In het scenario met honderd studenten is het moeilijk om zelf kleinschalig onderwijs aan te bieden door de hoge personeelskosten. Met tweehonderd studenten zijn de kosten acceptabel en hebben we meer keuzevrijheid’, schrijft het bestuur in de begroting.

Schaalgrootte speelt zeker een rol bij de kosten per student, zegt Van Ees. En het staat de kleinschaligheid van het onderwijs niet in de weg, denkt hij. ‘De bestaande University Colleges in bijvoorbeeld Utrecht, Amsterdam, Maastricht en Middelburg kennen allen een instroom van ongeveer 200 studenten, en bezitten ook allemaal het  NVAO keurmerk kleinschalig en intensief onderwijs.’

11-11-2014