University College krijgt ervan langs in Keuzegids

De RUG scoort goed in de maandag uitgekomen Keuzegids Universiteiten. Maar het University College krijgt ervan langs.

Volgens de redactie van de Keuzegids zijn de studenten van het University College ontevreden over de samenhang van het Groningse programma. De opleiding geeft te weinig informatie, het programma is inhoudelijk onder de maat en de studielast te hoog. Het University College scoort 62 punten en staat onderaan de lijst, net boven het University College van Rotterdam dat eveneens in 2013 begon.

‘Op de goede weg’

Decaan Hans van Ees herkent de kritiek uit studentenevaluaties van begin dit jaar. ‘En ik denk dat we die als UCG alleen maar serieus kunnen nemen, en dat doen we. Zo is in het eerste jaar de keuzevrijheid vergroot en de samenhang tussen vakken en projecten belangrijk verbeterd. Een van de belangrijke organisatorische aanpassingen als reactie op de bevindingen van de studenten is de aanstelling van zogenoemde blok-coördinatoren in het eerste jaar. Dat zijn stafleden die expliciet de samenhang tussen, en organisatie van de vakken en projecten bewaken en begeleiden. Ook is er nu meer duidelijkheid over de opzet van het tweede en derde UCG-jaar.’

Verder is er nu meer begeleiding voor studenten en is de communicatie beter op orde, zegt Van Ees. ‘Ook bestaan er nu twee focusgroepen van studenten, waar studenten meepraten over inhoud en begeleiding. En tenslotte organiseren we minimaal twee keer per semester een avond, waar we naast het reguliere overleg de hele studentenpopulatie naar hun bevindingen vragen. Ook vragen we ze dan welke stappen we kunnen zetten om hen in staat te stellen zelf hun programma vorm te geven. Kortom, volgens mij zijn we op de goede weg en hebben de bevindingen van de studenten ons juist de mogelijkheid geboden om de inhoudelijke samenhang en de informatievoorziening beter te ontwikkelen.’

Toppers

Als geheel scoort de RUG wel goed in de Keuzegids. Groningen staat met 62 punten op de tweede plek van beste brede klassieke universiteiten, net onder Nijmegen. De RUG scoort op vrijwel alle studierichtingen gemiddeld, maar krijgt een plusje voor Economie & bedrijf en Aarde & milieu. Van de in totaal veertien universiteiten staat de RUG op plek zeven.

Een aantal Groningse bacheloropleidingen scoren uitzonderlijk goed. Volgens de redactie behoren er zes tot de absolute top: archeologie (82), sterrenkunde (80), technische wiskunde (78), theologie (76), wijsbegeerte (86) en wiskunde (78).

Verliezers

Maar naast de topopleidingen is er ook een aantal dat bijzonder slecht scoort. Europese talen & culturen mag dan een erg populaire studie zijn, in de Keuzegids krijgt de opleiding maar 46 punten. De studie krijgt een minnetje voor inhoud, informatie, wetenschappelijke vorming, vaardigheden en faciliteiten.

Opvallend slecht scoort ook geschiedenis (44), een van de opleidingen die eerder een negatieve accreditatie kreeg. De studenten zeggen dat ze te veel werk moeten verzetten voor het aantal studiepunten, aldus de redactie. ‘Pittige programma’s dus. Dat blijkt ook uit het forse aantal eerstejaars dat vroegtijdig afhaakt.’

De laatste studie met een flinke onvoldoende is internationale betrekkingen & internationale organisatie. De opleiding krijgt 48 punten. De docenten zijn er onder de maat, aldus de Keuzegids, en ook de inhoud en informatievoorziening vallen tegen.

Beste in hun categorie

Om positief te eindigen: negen studies zijn de beste in hun categorie. Dat zijn archeologie (82), bewegingswetenschappen (64), econometrics & operations research (70), English language & culture (64), farmacie (68), informatica (72), informatiekunde (70), life science & technology (68) en sterrenkunde (80).

02-11-2015