Vakbonden stappen uit cao-overleg

Vakbonden en universiteitenvereniging VSNU liggen met elkaar overhoop. De universiteiten willen geen landelijke afspraken maken over werkdruk.

Werkgevers en werknemers zijn het eens dat de werkdruk moet worden aangepakt, maar de VSNU ziet niets in algemene maatregelen. ‘De uitwerking berust bij de individuele instellingen’, aldus de VSNU. De universiteiten gaan liever in overleg met de universiteitsraad en het Lokaal Overleg (overlegorgaan universiteitsbestuur en werknemersorganisaties).

De vakbonden hebben de onderhandelingen over een nieuwe cao daarom stilgelegd. ‘Het terugdringen van de hoge werkdruk bij de universiteiten wordt afgedaan met een voorstel om de werkdruk te monitoren’, schrijven FNV, VAWO, CNV en AC/FBZ in een persbericht.

Loonsverhoging

Daarnaast vinden ze dat de universiteiten zich niet houden aan afspraken die vorig jaar zijn gemaakt over een loonsverhoging van 5 procent over twee jaar.

Volgens de universiteiten ging het loon vorig jaar al omhoog met 2 procent, en in september met nog eens 1,25 procent. Dit jaar kwam daar nog eens 1 procent bij en een eenmalige uitkering van 500 euro. En daarom stellen de universiteiten nu een loonsverhoging van 0,8 procent voor met terugwerkende kracht per 1 januari 2016.

Maar dat is de vakbonden te mager. De universiteiten zouden de oude cao’s niet moeten meetellen, ze kijken te ver terug, menen ze.

Begeleiding

Daarnaast is er onenigheid over de ontslagvergoeding. De universiteiten willen de premie van een derde jaar van de werkloosheidsuitkering voor eigen rekening nemen, maar willen de transitievergoeding verrekenen met de bovenwettelijke werkloosheidsvoorziening. ‘Ervaring leert ons echter dat de van-werk-naar-werkbegeleiding bij de universiteiten nog vaak te wensen overlaat. Zeker na de ontslagdatum’, reageren de vakbonden.

Daarnaast willen de bonden dat het aantal tijdelijke contracten in het universitaire onderwijs wordt teruggedrongen. Maar daar gaan de universiteiten in hun voorstel niet op in.

Reden genoeg voor de vakbonden om de onderhandelingen op te schorten. Ze gaan de komende weken eerst de kwestie met het personeel van de universiteiten bespreken. De huidige cao loopt tot 1 juli. Lukt het voor die tijd niet om een nieuwe cao af te sluiten, dan blijft de huidige cao van kracht.

Het is nog niet duidelijk wanneer de onderhandelingen worden hervat.

30-05-2016