Vakbonden willen duidelijkheid over ‘knutselcontracten’

De vakbonden willen van de RUG weten of het gebruikmaakt van ‘knutselcontracten’ om onder het verbod op tijdelijke contracten uit te komen.

Volgende week zullen de bonden die vraag voorleggen aan het universiteitsbestuur tijdens een vergadering van het Lokaal Overleg – het overlegorgaan van werknemersorganisaties en het college van bestuur. Dat bevestigt vakbondswoordvoerder Maarten Goldberg.

Goldberg verwacht geen direct antwoord van het universiteitsbestuur. ‘Zoiets wordt vaak binnen een faculteit bekokstoofd. Als we erachter komen dat er op die manier gewerkt wordt, zijn de rapen gaar.’

Knutselcontracten

Begin deze week meldde de Volkskrant dat meerdere universiteiten in strijd met de cao handelen door docenten aan te stellen met een combinatie van een klein vast contract en flexcontracten. Op die manier ontlopen de universiteiten de Wet Werk en Zekerheid die afgelopen zomer inging. Met de wet wil minister Lodewijk Asscher het oneigenlijke gebruik van tijdelijke contracten aanpakken.

Goldberg verwacht niet dat de ‘knutselcontracten’ systematisch voorkomen aan de RUG. ‘Maar faculteiten hebben daar een eigen beleid in. En als ze weinig geld hebben, willen ze wel eens gebruikmaken van tijdelijke contracten’, zegt hij.

‘Goede werkgever’

Het universiteitsbestuur laat in een verklaring weten dat de RUG ‘een goede werkgever’ wil zijn, ‘en vindt dat de belangen van medewerkers niet onevenredig beperkt mogen worden op het gebied van baanzekerheid, ontwikkeling en loopbaan’.

De universiteit houdt zich daarom aan de cao-afspraken om tijdelijke contracten te verminderen. ‘Landelijk is de afspraak gemaakt dat het aantal docenten met een tijdelijk contract 22 procent moet zijn. De RUG zit daar nu met 18,3 procent gemiddeld onder.’

Flexibel personeel

Het aanbieden van een eenmalig tijdelijk langdurig contract (langer dan vier jaar) is bij de RUG al langer beleid in het zogenaamde Tenure Track-systeem, het loopbaantraject voor wetenschappers. En dat is conform de cao en wet, aldus het universiteitsbestuur.

Flexibele inzet van personeel blijft wel nodig vanwege wisselende financiering en schommelende studentenaantallen. ‘Dit kan ertoe leiden dat deeltijdcontracten tijdelijk worden uitgebreid met extra uren als er bijvoorbeeld sprake is van extra werkzaamheden of ziekte op de afdeling. Dit gaat altijd in overleg met de werknemer en gebeurt vaak ook op initiatief en verzoek van de werknemer.’

Tijdelijk contract is duurder

In een recente nieuwsbrief van de afdeling personeelszaken wordt faculteitsbesturen op het hart gedrukt dat tijdelijke contracten vaak juist duurder zijn dan een vaste aanstelling. ‘Het streven naar tijdelijke dienstverbanden uitsluitend om een vast dienstverband te voorkomen kent negatieve gevolgen die met regelmaat over het hoofd worden gezien’, waarschuwt de afdeling.

Na afloop van een tijdelijk dienstverband ontstaat namelijk vaak aanspraak op wachtgeld. Dat maakt dat zowel de salariskosten van de nieuwe medewerker als de wachtgeldlasten van de vertrekkende medewerker moeten worden betaald. Daar komt nog bij dat de vertrekkende medewerker moet worden begeleid bij het vinden van een nieuwe baan, en ook daar zijn kosten aan verbonden.

‘Een tijdelijke werknemer kost dan al snel 70 procent meer dan een vaste’, zegt Goldberg.

18-11-2015