‘Veel onduidelijk over experiment promotiestudenten’

Minister Bussemaker blijft onduidelijk over het experiment met promotiestudenten, vindt Promovendi Netwerk Nederland (PNN).

De Onderwijsminister beantwoordde onlangs schriftelijke vragen van Eerste en Tweede Kamerleden over het experiment, waarbij universiteiten jonge wetenschappers mogen aannemen die geen salaris ontvangen, maar een studiebeurs voor hun opleiding.

‘Geen helderheid’

PNN is teleurgesteld in Bussemakers reactie. ‘De minister weigert helderheid te verschaffen over zaken als kwijtschelding van collegegeld voor promotiestudenten, de hoogte van de beurs die promovendi krijgen en het aantal promotiestudenten per universiteit.’

Ook is nog onduidelijk hoeveel belasting de promovendi over de beurs gaan betalen. ‘Bussemaker laat promovendi in het ongewisse. Er wordt steeds gezegd dat universiteiten kunnen kiezen hoe zij vorm geven aan het experiment met promotiestudenten. Maar doordat veel punten opengelaten worden, blijft onduidelijk wat dit plan voor aankomende promovendi betekent’, zegt PNN-voorzitter Charlotte de Roon.

Afhakers

De minister wil het experiment, dat zij op aanraden van de RUG heeft opgezet, snel beginnen. Steeds meer universiteiten haken echter af. Amsterdam (UvA), Maastricht, Eindhoven, Delft en Nijmegen willen niet meer meedoen. En ook verschillende faculteiten in Leiden zijn niet van plan om promotiestudenten aan te nemen.

Tilburg, Wageningen, Twente en Groningen doen nog wel mee. ‘De RUG blijft deelnemer aan het experiment. Universiteiten moeten voor zichzelf bepalen of ze mee willen doen of niet. De RUG heeft al enige jaren positieve ervaring opgedaan hiermee en dat is voor ons de reden om aan het experiment mee te doen’, zegt RUG-woordvoerder Gernant Deekens.

PNN hoopt dat het aantal afhakers voor de minister reden is om het experiment af te blazen. ‘Het is wel fijn om te zien dat we niet alleen staan in onze kritiek op de plannen van Bussemaker. En als ze er dan toch aan vasthoudt, zouden we graag zien dat ze het nog wat uitstelt om de plannen in elk geval zo zorgvuldig mogelijk uit te werken, want er schijnen nogal wat losse eindjes aan te zitten’, reageert De Roon.

29-04-2015