Veertig coassistenten naar ziekenhuis Assen

Het Wilhelmina Ziekenhuis krijgt er veertig coassistenten van het UMCG bij. Gisteren gingen de eerste twintig naar Assen. Het eerste jaar van de masteropleiding werd tot nu toe in het UMCG en het Martini ziekenhuis doorgebracht, maar de capaciteit schoot tekort.

Hoogleraar Jos Snoek, voormalig coördinator van de masteropleiding geneeskunde, stond aan de wieg van de nieuwe samenwerking. ‘We hebben twee jaar hard gelobbyd om een goede plek te vinden. Voor het UMCG is het belangrijk dat onze studenten tijdens de klinische fase van hun opleiding op verschillende manieren met de praktijk van de patiëntenzorg in aanmerking komen. Het Wilhelmina Ziekenhuis is dat. Ze kunnen die veertig coassistenten per jaar goed aan.’

Betere patiëntenzorg

Tot nu toe liepen studenten losse coschappen van zes weken in Assen. Snoek: ‘Voor het ziekenhuis is het goed dat er nu het gehele jaar zoveel coassistenten rondlopen, opleiden zorgt voor een betere patiëntenzorg. En het is ook goed als je in je ziekenhuis jonge mensen hebt, die kritische vragen stellen en dingen weten, die nieuw zijn.’

In Nederland moet de instroom van geneeskundestudenten op termijn van 3150 per jaar terug naar 2700, maar de politiek heeft er nog steeds geen beslissing over genomen. Tot die tijd heeft het UMCG het op zich genomen om jaarlijks 450 studenten op te leiden. De masteropleiding in Groningen is dit jaar bij de Elsevier Enquête voor de tweede keer als beste geneeskunde opleiding in ons land uitgeroepen.

 

21-10-2014