Verwarring over gedenkboek RUG

Komende nacht wordt tijdens de Grande Finale van het lustrum, het boek '400 jaar Universiteit Groningen' gepresenteerd, van Beno Hofman. Had dat niet het gedenkboek van universiteitshistoricus Klaas van Berkel moeten zijn?

Dat had wel gekund en misschien ook wel gemoeten, vindt lustrumbaas Els van den Berg. ‘Maar het was gewoon te laat, vandaar.’ Van Berkel, universiteitshistoricus, houdt het erop dat de communicatie binnen de RUG niet echt optimaal was. Hij heeft zijn boek een aantal keren ingebracht bij mensen die erover gingen, maar hoorde vervolgens niets, zegt hij. En ging zijn eigen weg, los van het lustrum.

Het heeft ertoe geleid dat Van Berkel z’n boek – Universiteit van het Noorden: Vier eeuwen academisch even in Groningen – vrijdag 12 september presenteert. Buiten het lustrumprogramma om, maar wel opgetuigd met een symposium over academische vrijheid, de rode draad in zijn boek.

Not amused

Dus neemt rector magnificus Elmer Sterken – naar verluid not amused over de gang van zaken – komende nacht eerst het boek van Hofman, aangeboden door stad en provincie in ontvangst en doet hij het over drie weken nog eens over met het universitaire standaardwerk van Van Berkel, dat inmiddels wèl klaar is.

Van Berkel schrijft intussen vrolijk door. Want eind volgend jaar verschijnt het tweede en laatste deel.

Trouwens, wie zegt dat 23 augustus de dag is dat de universiteit is opgericht, heeft het bij het verkeerde eind. In 1614 hanteerde men nog de op juliaanse kalender. Bij de overgang naar de preciezere gregoriaanse kalender echter, eind 1700, werd de duur van de maanden aangepast en schoven data 13 dagen op. Stiekem is 3 september dus de enige echte Dies van de universiteit.

 

 

 

22-08-2014