Videocolleges voor rechtenstudenten op stage en over grens

Bachelor-rechtenstudenten op stage en in het buitenland krijgen binnenkort ook toegang tot videocolleges. Dat heeft het faculteitsbestuur toegezegd in een reactie op een oproep van studentenpartij Ten Behoeve van Rechtenstudenten (TBR).

‘Het faculteitsbestuur vindt het mooi dat TBR excelleren vooral ziet als ontwikkeling door de student buiten het curriculum om’, reageert onderwijsdirecteur Jaap Dijkstra namens het faculteitsbestuur. ‘Dus je onderscheiden door stages, bestuurswerk, commissies naast de studie. We willen die studenten in de bachelor ook de mogelijkheid bieden om videocolleges te volgen.’

Het gaat dan om videocolleges van vakken die sowieso al werden opgenomen; veelal de grotere, verplichte vakken. Dijkstra: ‘We willen dat koppelen aan een voorstel voor een online learning community voor stagelopers. Het lijkt ons een mooi idee om die hele community toegang te geven tot videocolleges.’ En bachelorstudenten in het buitenland? ‘Dat willen we ook regelen.’

TBR had ook ingezet op het opnemen van verzette colleges, maar daar wil het bestuur geen beloftes over doen. ‘Als faculteitsbestuur kunnen we docenten daar best in een aanbeveling op wijzen, maar garanderen is een onbegonnen zaak’, aldus Dijkstra. Zeggenschap over videocolleges ligt grotendeels bij docenten zelf.

Keuzevakken

In de notitie ‘Studeren is excelleren’ schreef TBR dat de beperkte beschikbaarheid van videocolleges het voor studenten moeilijker maakt om zich te onderscheiden. ‘Wij vinden dat een universiteit en een faculteit persoonlijke ontwikkeling moeten faciliteren’, aldus fractievoorzitter Kor van Dijk. Dat kan binnen de studie, maar ook ernaast, stelt TBR. Bijvoorbeeld door extra vakken te volgen, maar vooral ook door stage te lopen, een bestuursjaar te doen of over de grens te studeren. Videocolleges moeten bachelorstudenten die stage lopen of in het buitenland studeren, in staat stellen om toch hun vakken te halen.

Ook het verdwijnen van kleine (keuze)vakken belemmert studenten in hun persoonlijke ontwikkeling, meent TBR. Het aanbod aan kleine vakken blijft voorlopig echter hetzelfde. ‘Van verschraling van het keuze-aanbod is geen sprake en daarvoor liggen ook geen plannen’, stelt Dijkstra. ‘Wat TBR stelt over verdwijning van keuzevakken, gaat over jaren geleden. In 2010 is voor het laatst in keuzevakken gesneden. Daarna zijn misschien vier vakken verdwenen; verder zijn er juist vakken en zelfs een nieuwe master bij gekomen. In de masterfase kunnen studenten kiezen uit 180 vakken.’

Maar die keuzevakken komen dan wel boven op een dichtgetimmerd programma van zestig punten. In Amsterdam en Leiden is er meer ruimte om zelf je pakket samen te stellen en zijn de masters specialistischer: jeugdrecht bijvoorbeeld, en law, markets & behaviour.

Arbeidsmarkt

Dijkstra: ‘Dat klopt, maar studenten die zich willen onderscheiden, hebben extracurriculair veel mogelijkheden om in Groningen vakken te volgen die ze interessant vinden. Bovendien betekent veel keuzeruimte in je programma niet automatisch dat je diploma meer waarde heeft op de arbeidsmarkt. Het gaat erom dat je een goede opleiding hebt en dat de kern daarvan goed verankerd zit in verplichte vakken.’

Mede daarom kent de nieuwe brede bachelor geen keuzeruimte meer. Maar ook, zo zegt het faculteitsbestuur, omdat het werkveld vraagt om meer nadruk op civiel-effectvakken, vakken die nodig zijn voor de togaberoepen.

TBR laat weten tevreden te zijn met de toezeggingen van het faculteitsbestuur. ‘We hebben er het beste uit gehaald dat we eruit konden halen’, zegt Van Dijk.

11-05-2015