Vier opleidingen krijgen onvoldoende

Vier opleidingen van de RUG hebben een onvoldoende gekregen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

De accreditatieorganisatie nam in totaal 212 universitaire bachelor- en masteropleidingen onder de loep. Daarvan kregen er 26 een onvoldoende, waaronder vier aan de RUG: de bachelor en master geschiedenis, de bachelor internationale betrekkingen en internationale organisatie en de bachelor religiewetenschappen (dat tot september godsdienstwetenschap wordt genoemd).

In alle gevallen had de visitatiecommissie, die de opleidingen beoordeelde, kritiek op de scripties. Uit een ruime steekproef aan scripties bleek dat ‘de academische vaardigheden van een aantal studenten onvoldoende ontwikkeld zijn om een eindwerk af te leveren’, staat in het rapport van Religiewetenschappen. De rapporten van de andere opleidingen zijn nog niet openbaar.

‘Niveau zorgwekkend’

NVAO-voorzitter Anne Flierman noemt het lage niveau van de scripties zorgwekkend. ‘Onze visitatiecommissies pikken er bij elke opleiding willekeurig vijftien scripties uit en kijken naar de beoordeling. Als een aantal scripties hoger becijferd zijn dan wij zouden doen, dan onderzoeken we nog meer scripties. Als ze structureel te hoog becijferd zijn, dan levert dat de opleiding een onvoldoende op. Het is niet zo dat iedereen die bij deze opleidingen is afgestudeerd ten onrechte een diploma heeft gekregen. Maar van sommige zesjes en zevens kun je je afvragen of ze terecht waren’, zegt Flierman in de Volkskrant.

Letterendecaan Gerry Wakker erkent dat er misschien een enkele onterechte voldoende is uitgedeeld. ‘We geven toe dat het toezicht niet voldoende is geweest. Het is een serieus probleem en we werken eraan. Maar de kritiek gaat alleen over de laatste fase van de scriptie. Het onderwijsprogramma en de staf zijn gewoon goedgekeurd. Ook de toetsing door het hele curriculum is in orde. Met 170 van de 180 studiepunten is geen enkel probleem.’

De opleidingen hebben twee jaar de tijd om zaken op orde te stellen. De Groningse studies hebben een herstelplan in werking gezet, dat is goedgekeurd door de NVAO. ‘Sinds december hebben we nu ook in de bachelor een verplichte tweede scriptiebegeleider. En de examencommissie neemt steekproeven’, zegt Wakker.

Diploma blijft geldig

De Volkskrant kopt vandaag op de voorpagina dat honderden alfastudenten onterecht hun bul kregen. Maar dat is overdreven, volgens de decaan. ‘Toen ik dat zag dacht ik: mijn hemel, hoeveel mensen gaan nu in de stress raken? En was dat nodig geweest? Het is geen Inholland-situatie. De diploma’s houden hun waarde.’

Dat zegt ook RUG-woordvoerder Gernant Deekens. ‘Het is niet zo dat de diploma’s zomaar waardeloos zijn geworden. Het blijven volwaardige diploma’s’, zegt hij. ‘De overige 26 opleidingen van letteren zijn overigens gewoon goedgekeurd.’

De RUG stuurt een brief naar alle alumni die in de onderzochte periode, 2011 en 2012, de opleiding hebben verlaten. Daarin staat welke stappen de opleiding heeft genomen en dat de bul gewoon geldig blijft. Dezelfde brief gaat ook naar alumni die vorig jaar zijn afgestudeerd. Ook gaat er een mail naar alle huidige studenten, waarin de universiteit de kwestie uitlegt.

 

Update:

De rapporten van de overige opleidingen staan nu ook online:

Bachelor geschiedenis
Master geschiedenis
Bachelor ibio
Bachelor religiewetenschappen

24-06-2014