Voorlopig geen fietsenstalling naast Academiegebouw

Het plan om van de parkeerplaats bij het Academiegebouw een fietsenstalling te maken, staat in de ijskast.

Er is maar één oplossing voor het fietsenprobleem in de binnenstad, zei RUG-bestuurder Sibrand Poppema een jaar geleden nog. De auto’s naast het Academiegebouw moeten verdwijnen en plaats maken voor tweewielers, vond hij. Maar met dat plan is vervolgens niets gebeurd.

‘Voor zover ik heb kunnen nagaan is het nog niet verder uitgewerkt. Of en wanneer dit wel gebeurt, kan ik niet aangeven’, laat woordvoerder Gernant Deekens weten. Poppema zag het verbouwen van de parkeerplaats als oplossing voor de vele verkeerd gestalde fietsen bij de Universiteitsbibliotheek (UB) en het Harmoniecomplex. Wegslepen, boetes uitdelen en bewakers inzetten bleek tot dan toe niet te helpen.

Poppema wilde daarom fietsrekken plaatsen op de parkeerplaats, waarin fietsen ook boven elkaar kunnen worden geplaatst. ‘Ik offer daar graag mijn eigen parkeerplek voor op. We moeten kijken hoe we dan de toevoer van goederen aan het Academiegebouw regelen, maar het is de enige oplossing die ik zie. Zeker voor de jaren waarin de UB wordt verbouwd, maar ook voor de jaren erna’, zei de collegevoorzitter destijds.

‘Geen probleem’

Dat het plan niet van de grond komt is volgens UB-communicatiemedewerker Frank den Hollander geen probleem. ‘We hebben nu stewards die de studenten aanspreken als ze hun fietsen verkeerd stallen. En dat helpt heel goed. Er staan geen fietsen meer precies voor de ingang.’

Waar de overtollige fietsen zijn gebleven, weet hij niet. ‘Er is een fietsenstalling onder de openbare bibliotheek, daar zetten veel medewerkers ‘m ook neer. Voor de Study Store staan nog wel veel fietsen, maar dat valt buiten onze ‘jurisdictie’.’ Den Hollander vraagt zich af of het plan van Poppema überhaupt kans van slagen zou hebben. ‘Ik denk het niet. Studenten willen de fiets toch vlak voor de deur hebben.’

22-09-2015