Voormalige huurders willen ook vergoeding

Een aantal voormalige bewoners van het Diakonessenhuis willen, net als de huidige bewoners, gecompenseerd worden. Zij menen recht op deze vergoeding te hebben omdat de leefomstandigheden in het verleden nog slechter waren dan ze nu zijn.

Studenten die tijdens het eerste semester van dit academiejaar in het Diakonessenhuis woonden krijgen binnenkort een vergoeding van de RUG, Hanzehogeschool en SSH. Voormalige bewoners van het zwaar bekritiseerde Diakonessenhuis hebben aangegeven dat ze dat niet helemaal eerlijk vinden.

‘De leefomstandigheden waren tijdens het studiejaar 2012/2013 nog veel erger dan nu, en destijds ging het Housing Office niet eens in op onze klachten. Ik heb zelf zoveel e-mails gestuurd over de staat van het huis, zoveel commentaar achtergelaten op hun enquêtes, maar ik kreeg nooit een reactie’, zegt Marcel Schmidt, masterstudent arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie.

Samen met 26 andere voormalige bewoners stuurde Schmidt afgelopen vrijdag een aangetekende brief, waarin ze hun klachten kenbaar maken, naar de RUG, Hanze en SSH. ‘Ik heb de woordvoerder van de RUG als SSH nog gemaild met de vraag of wij ook gecompenseerd zouden worden. Helaas kreeg ik een antwoord waar noch ik, noch de andere voormalige bewoners genoegen mee nemen’, zegt Schmidt.

Achter hun beslissing

De RUG, Hanze en SSH blijven tot nu toe bij hun besluit om alleen die studenten van het afgelopen studiejaar een vergoeding  aan te bieden. ‘Afgelopen herfst hadden we zoveel klachten gekregen dat we besloten er iets aan te doen. Studenten uit het eerste semester zouden een kleine compensatie krijgen en studenten uit het tweede semester van dit studiejaar 2015/2016 krijgen een iets hoger bedrag. Ik zie geen aanleiding om gesprekken met de SSH te gaan voeren over vergoedingen voor andere jaren’, zegt RUG-woordvoerder Gernant Deekens.

Ook Jolien Stokroos, manager van de Groningse tak van SSH, bevestigt dat de vergoeding alleen geldt voor studenten die in het afgelopen studiejaar in het Diakonessenhuis woonden. De Huismeesters, die het onderhoud van het Diakonessenhuis verzorgen en ook tot de herfst van 2014 verantwoordelijk waren voor het Housing Office – voorganger van SSH – weigeren commentaar te geven en sturen e-mails door naar SSH.

Actie ondernemen

Toch vindt Schmidt dat een vergoeding op zijn plaats is voor de studenten die er woonden tijdens eerdere studiejaren. ‘En dan helemaal voor die mensen die er in 2012/2013 woonden. Rond die tijd waren er sloopwerkzaamheden rond de gebouwen aan de gang, en werd het grootste deel van de asbest verwijderd‘, zegt Schmidt.

‘De werklui die de asbest verwijderden hadden allemaal beschermende pakken aan met maskers enzo, terwijl het gebouw niet geëvacueerd werd en de meeste studenten hun raam open hadden staan. Om nog maar niet te spreken van alle diefstallen die gepleegd werden in de periode 2012/2013′, eindigt Schmidt zijn pleidooi voor een vergoeding

26-04-2016